INTENCJE MSZALNE 08.01.-14.01.2018r.

Poniedziałek 08.01.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 8)
7.00 + Henrykę Dumicz (30 dz. śm.)
7.00 + Kazimierza Kurantowicza (29 r. śm.) (Halina Kurantowicz)
7.00 + Juliana Derkacza (15 r. śm.), Marię Derkacz (Urszula Derkacz)
7.30 + Sławomira Ciska (greg. 8)
7.30 + Marię Pol (Cecylia Margol)
17.00 + Jana, Józefa, Agnieszkę, Janinę z rodz. Działów (Weronika Pielea, K-d)

Wtorek 09.01.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 9)
7.00 + Krystynę Maruszak (4 r. śm.) (Bożena Skrzyńska, K-d)
7.00 + Danutę Marię Bęben (Maria i Barbara z rodziną)
7.30 + Sławomira Ciska (greg. 9)
7.30 + Tadeusza Dudka (32 r. śm.) ++ Dudków, Górników, Szymczuków (Barbara Górnik, K-d)
7.30 + Kazimierza Kołodziejczyka (Sylwia i Grażyna)
17.00 + Genowefę, Andrzeja Nardów; Mariana Szabata (Weronika Piela)

Środa 10.01.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 10)
7.00 + Cecylię Bukałę (Teresa Piskor, MW)
7.00 + Antoniego Pakułę (Zofia Piłat, K-d)
7.30 + Sławomira Ciska (greg. 10)
7.30 (int. rez. Janina Umińska, Zielone)
17.00 + Weronikę, Franciszka, Jana, Bolesława z rodz. Czaplów i Pielów (Weronika Piela, K-d)

Czwartek 11.01.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 11)
7.00 + Stanisława Cieplaka, Mariannę i Stanisława Cieplaków (Stanisława Cieplak z córkami, K-d)
7.00 + Kazimierza Piturę (4 r. śm.), Janinę, Józefa Piturę; Marię, Feliksa Wyszomirskich, Wiesławę, Jerzego Sowów (Helena Pitura, K-d)
7.30 + Marię (r. śm.), Stanisława, Sławomira i Jana Chroniów (Maria Adamczuk, Kol. Partyzantów)
7.30 + Stanisława (38 r. śm.), Annę i Jana Koperwasów (Maria Margol, Zielone)
7.30 Dziękczynna w 50 r. ur. Zofii Smoląg z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej (mąż i dzieci, MM)
17.00 + Sławomira Ciska (greg. 11)

Piątek 12.01.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 12)
7.00 + Mieczysława Ćmila (siostra z mężem)
7.00 + Andrzeja i Bronisławę Korgów (Marian z rodzina oraz p. Kwiatkowska)
7.00 + Lucyna Kawalec (30 dz. śm.)
7.30 (int. rez. Franciszek Szpyra, NW)
7.30 + Konrad Hutnik (30 dz. pogrzebu)
7.30 ++ z rodz. Koperwasów i Jasińskich: Władysława, Janinę, Michała i Franciszkę (Janina Kłyż)
17.00 + Sławomira Ciska (greg. 12)

Sobota 13.01.
7.00 Msza Święta zbiorowa
8.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 13)
8.00 + Jadwigę Gontarz, Janinę i Piotra Wysockich (Andrzej Gontarz)
8.00 + Jana, Reginę Fijałek++ Jarszaków, Fijałków (Halina Zub, K-d)
8.00 + Alfreda Sagana (10 r. śm.) (Teresa Gielmuda. K-d)
17.00 + Sławomira Ciska (greg. 13)

Niedziela 14.12.
7.00 + Barbarę Augustyn z d. Skóra (greg. 14)
9.00 + Zofię, Stanisława i Kazimierza Mękal
10.30 Msza Święta chrzcielna
12.00 W int. Joanny i Jerzego Ciosów (dzieci)
17.00 + Sławomira Ciska (greg. 15)

Przeczytaj także...