INTENCJE MSZALNE 12.06.- 18.06.2017 r.

Poniedziałek 12.06.
7.00 +Mariannę Gozdek, Józefa, Julię (Irena Mazur)
7.00 + Krystynę i Jana Turów, Czesława (Józef Tur, K-d)
7.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 12)
7.00 W intencji ks. Prałata Eugeniusza Derdziuka w 35 rocz. Święceń kapłańskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
7.30 + Stefanię Dziurę (greg. 12)
7.30 + Kazimierza Jasińskiego (7 r. śm.), Bronisławę Jasińską (Krystyna Skóra, Zielone)
7.30 + Zofię Łach, Bronisława Łacha (Zbigniew łach, WH)
18.00 + Bronisława Buzuna (r. śm.), Józefę i zm. z rodz. buzunów i Stasiełków (Bogusław Buzun)
18.00 + Franciszka Podolaka, Stanisława Rębisza (Anna Rebisz, K-d)

Wtorek 13.06.
7.00 Dziękczynna za nowożeńców Marcina i Anetę z prośbą o Boże błogosławieństwo, jedność i miłość (Marek i Teresa Gielmuda)
7.00 (int. rez. Grażyna Popczak, K-d)
7.00 + Władysława i Katarzynę Grelów (Bernard Grela, H)
7.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 13)
7.30 + Stefanię i Stanisława Pakułów
7.30 + Stefanię Dziurę (greg. 13)
18.00 Dziękczynna w 19 rocz. święceń Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Krasnobrodzkiej (Irena Piluś, K-d)
18.00 + Jadwigę, Antoniego, Kazimierza z rodz. Olszewskich
18.00 W intencji dzieci komunijnych i ich rodzin z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju /przy kaplicy na wodzie/

Środa 14.06.
7.00 + Antoniego Margola (Lucyna i Jan Kostrubiec)
7.00 (int. rez. Rafał Wilczynski, Łuszczacz)
7.00 + Kazimierza Zuba (18 r. śm.); Adama, Genowefę, Adama, Mariannę, Aleksandra, Tadeusza z rodz. Zubów (Mieczysław Zub)
7.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 14)
7.30 + Stefanię Dziurę (greg. 14)
7.30 + Janinę Zawiślak (30 dz. śm.)
7.30 (int. rez. Grażyna Gajewska, Klocówka)
18.00 + Pawła, Józefę, Annę, Pawła z rodz. Pokrywków, Andrzeja Surmacza (Tadeusz Wszoła, K-d)
18.00 + Wawrzyńca Kostrubca (1 r. śm.) (Alicja Mazur, K-d)

Czwartek 15.06.
7.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 15)
7.00 + Bronisława (18 r. śm.); Genowefę, Leszka Skibów (Małgorzata Skiba, K-d)
9.00 + Stefanię Dziurę (greg. 15)
11.00 + Józefa Bielę (31 r. śm.); Jana, Marię Świdniaków (Zofia Biela, Zielone)
18.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Piątek 16.06.
7.00 + Bronisławę Kurantowicz (Adela Czekirda, K-d)
7.00 (int. rez. Anna Piechowiak, K-d)
7.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 16)
7.30 + Stefanię Dziurę (greg. 16)
7.30 + Barbarę Korzeniowską
7.30 + Janinę, Antoniego Wlaziów (Ryszard Wlaź, Podklasztor)
18.00 + Mieczysława Szpyrę (4 r. śm.), Zofię Piwnicką, zm. z rodz. Szpyrów i Kawków (Sławomir Szpyra, Żdanów)
18.00 + Piotra, Mariannę, Jana, Franciszkę, Adama z rodz. Olszewskich (Genowefa Machalska, K-d)

Sobota 17.06.
7.00 Msza Święta zbiorowa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
7.00 (int. rez. Stanisław Grela, WH)
8.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 17)
8.00 + Stefanię Dziurę (greg. 17)
18.00 + Feliksę Roczkowską (Helena Kurantowicz, K-d)

Niedziela 18.06.
7.00 + Stefanię Dziurę (greg. 18)
9.00 + Kazimierza Sawulskiego (greg. 18)
10.30 Dziękczynna w 6 rocz. Ślubu Marka i Beaty z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dary Ducha Świętego dla całej rodziny (Cecylia Margol)
12.00 Dziękczynna w rocz. Ślubu Janusza i Agnieszki Kopczyńskich z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dzieci Przemysława i Julii
18.00 + Albina i Ewę, Jana, Genowefę, Edwarda, Stanisławę, Władysława z rodz. Kozłowskich, Bolesława Kurzępę (Leokadia Kurzępa, Zaboreczno)

Przeczytaj także...