OGŁOSZENIA PARAFIALNE 16.07.2017r.

XV Niedziela Zwykła
16 VII 2017 r.

I. W dniu dzisiejszym
1. Dziękujemy Bogu za peregrynację Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II w naszej parafii. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy byli czynnie zaangażowani w tym dziele i całej naszej parafii.
2. Uroczystości upamiętniające wrzesień 1939 r. rozpoczną się od Mszy św. w Zielonym o godz. 12.00, a w Dominikanówce o godz. 15.00.
3. Pan Mieczysław Komisarczuk przyjmuje składki członkowskie TP KUL.

II. W tym tygodniu
1. W liturgii Kościoła wspominamy: w czwartek – bł. Czesława, w sobotę – św. Marię Magdalenę.
2. W najbliższy czwartek będzie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 18.00. Zapraszamy i prosimy o modlitwę.

III. W przyszła niedzielę
1. Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców. Przy okazji poświęcenia pojazdów będzie okazja złożenia ofiar na środki transportu dla misjonarzy.
2. Drugi w tym roku koncert organowy w wykonaniu Prof. Andrzeja Chorosińskiego z Warszawy rozpocznie się o godz. 17.00. Zapraszamy.

IV. Inne
1. Pragniemy przystąpić do inwentaryzacji cmentarza grzebalnego. Każdy grób będzie fotografowany. Będziemy to robili po 30 lipca, czyli po Mszy św. na cmentarzu. Prosimy, by groby były uprzątnięte.
2. Spotkanie pielgrzymów udających do Medżugorje będzie o godz. 14.00.
3. Do nabycia prasa katolicka: Niedziela – w cenie 5,00 zł. Polecamy relację z naszego Odpustu Matki Bożej Jagodnej.
5. Przyjmujemy zapisy na 34 Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która rozpoczyna się 2 sierpnia. Osoby, które fizycznie nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, a chcą uczestniczyć duchowo w pielgrzymowaniu, mogą ufundować stypendium pielgrzymkowe w kwocie 100 zł z przeznaczeniem dla osoby, która pochodzi z ubogiej rodziny. Ta osoba modli się w zamian na pielgrzymce w intencjach ofiarodawców.

Przeczytaj także...