OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.11.2017r.

I. W dniu dzisiejszym:

1. Dziękujemy o. Tomaszowi Jakubczakowi, Redemptoryście pracującym w Kazachstanie za obecność i wygłoszenie Słowa Bożego. Pozdrawiamy także Grzegorza Ważnego – kleryka II roku naszego Seminarium. Wam wszystkim dziękujemy za ofiary złożone na tacę przeznaczone na WSD. Przy wyjściu można wspomóc darem O. Tomasza i jego misję.

2. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

3. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców na Mszy św. o godz. 12.00 jak też dzieci, które uczęszczały w październiku na różaniec.

4. Pan Mieczysław Komisarczuk zbiera składki członkowskie KUL.

5. Trwa Nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla.

II. W tym tygodniu:

1. Nowenna przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana codziennie po Mszy świętej wieczornej.

2. W sobotę o 10.00 spotkanie scholi dziecięcej.

3. Zachęcamy gorąco, by łączyć się z Łagiewnikami poprzez telewizję. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00. O 12.00 będzie Msza św. w czasie której nasi biskupi Jubileuszowym Aktem przyjmą Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naszej Ojczyzny. W naszych parafiach ten Jubileuszowy Akt zostanie uroczyście odczytamy w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Ale bardzo pragniemy, by uczyniono to także w każdej rodzinie naszej parafii. Prosimy: także w przyszłą niedzielę odczytajmy te słowa przed krzyżem lub obrazem Jezusa Chrystusa w obecności całej rodziny. Jeśli to możliwe, niech to uczyni ojciec. Przygotowaliśmy tekst owego Aktu, który zostanie dostarczony do każdego domu. Bardzo prosimy, by osoby chętne – wolontariusze – pomogły nam w tym. Zachowajmy też ten Jubileuszowy Akt jako pamiątkę rodzinną.

III. W przyszłą niedzielę:

1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to doroczna uroczystość Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na ka każdej Mszy św. odnowimy Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

IV. Inne:

1. Do nabycia tygodnik Katolicki „Niedziela” w cenie 5 zł. A w nim m.in. Oświadczenie Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, piękne wywiady z abpem Rysiem i abpem Depo, oraz nieoceniony wykład kard. Roberta Saraha. Jest też relacja z naszej parafii ze spotkania z o. Enrique Porcu. Jest jeszcze kilka Kalendarzy książkowych rolników po 26, nasze krasnobrodzkie p 4 i po 5 zł. oraz kalendarze Katolickiego Radia Zamość z wizerunkami Matki Bożej w kościołach naszej diecezji.

2. Organizowana jest pielgrzymka do Medżugorje w dniach 28 grudnia – 3 stycznia 2018 r.

3. Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” informuję, że uzyskało wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 800 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród. Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 29 listopada 2017 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby , które spełniają kryterium dochodowe: 1028 PLN – na jedną osobę w rodzinie, 1268 PLN – na osobę samotną. Dodatkowych informacji udzieli Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Warunkiem otrzymania informacji żywności jest skierowanie z MGOPS w Krasnobrodzie. Skierowania będą wydawane od 20 listopada 2017 r. tj. poniedziałek. Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach: 30 listopada 2017 tj. czwartek – godz. 8.00-16.00; 1 grudnia 2017 tj. piątek – godz. 8.00-16.00. Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone”. Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości.

Przeczytaj także...