2022.01.06 Orszak Trzech Króli

Dzień dziś wesoły!
VII Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

W dniu 6 stycznia 2022 roku w Krasnobrodzie odbył się VII Orszak Trzech Króli. Organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Krasnobrodu, Parafia NNMP w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury, a współorganizatorem Fundacja „Orszak Trzech Króli”. Hasło tegorocznego orszaku to „Dzień dziś wesoły!”.
Po rocznej przerwie orszak przeszedł ulicami Krasnobrodu (w 2021 roku miał inną formę ze względu na pandemię covid-19).
Kolędowanie na placu Siekluckiego
Uroczystości rozpoczęły się na placu Siekluckiego w centrum miasta, gdzie od godz. 10.30 zaczęli gromadzić się uczestnicy, którzy zostali obdarowani przez organizatorów koronami i śpiewnikami otrzymanymi z Fundacji „Orszak Trzech Króli”.
Spotkanie orszakowe rozpoczęło się od kolędowania prowadzonego przez dziecięcą scholę z Parafii NNMP w Krasnobrodzie, która działa pod kierunkiem Agnieszki Kostrubiec oraz jej męża Dariusza akompaniującego na gitarze. Schola wystąpiła w składzie: Kinga Skrzyńska, Paulina i Karolina Korzeniowska, Kalina i Lena Kostrubiec, Marta Borek, Magdalena i Łucja Burak, Magdalena Kozdra, Karolina, Matilde i Janite Cito, Julia, Piotr i Dawid Skóra oraz Magdalena Roczkowska.

Scena I
Następnie, również na placu Siekluckiego, odbyła się pierwsza scena pt. „Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem”. Swoje scenki zgrali aktorzy, którzy wcielili się w postaci: Heroda (Grzegorz Piwko), sługi (Bartłomiej Gałan), posłańca (Paweł Bukała), herolda (Dominik Gromek), gospodarza (Józef Garbacz), gospodyni (Marta Szpyra), Maryi (Agnieszka Kostrubiec) i Józefa (Dariusz Kostrubiec) oraz pastuszków: Stacha (Kamil Małek) i Wojciecha (Borys Kostrubiec).
Po czym na plac przybyli trzej królowie: Kacper – król Europy (Marek Gielmuda), Melchior – król Azji (Piotr Margol) i Baltazar – król Afryki (Michał Mękal), których powitali ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii NNMP i burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Po powitaniu królów oraz wszystkich zebranych orszak wyruszył w drogę.
Na jego początku była gwiazda, którą niósł Paweł Bukała, za nią sztandary orszakowe niesione przez życzliwych uczestników orszaku, a następnie szli trzej królowie oraz ich orszaki, które tworzyli: „Aniołki” z dziecięcej scholi parafialnej, pasterze i inni aktorzy poszczególnych scen orszakowych przebrani w barwne stroje oraz pozostali uczestnicy tego wydarzenia.
Kolędowanie podczas przemarszu orszaku prowadzili Lucyna i Andrzej Ujmowie oraz Barbara Żółkiewska. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym możliwy był akompaniament na gitarze w wykonaniu Andrzeja Ujmy.

Scena II
Orszak wędrował tą samą trasą jak w latach poprzednich. Z placu Siekluckiego udał się ulicą 3 Maja w kierunku Sanktuarium, zatrzymując się przy budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie rozegrana była scena pt. „Maryja z Józefem poszukują noclegu”. Oprawę muzyczną tej sceny zapewnił zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, w wykonaniu którego usłyszeliśmy następujące kolędy: przed rozpoczęciem sceny – „Gwiazda zaświtła nowa” i „Nie było miejsca dla Ciebie”, a po jej zakończeniu „Płonie gwiazda” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. „Wójtowianie” wystąpili w składzie: Alicja Olszewska, Elżbieta Piela, Wiesława Dąbrowska, Wanda Sachajko, Zofia Przytuła, Mirosław Berlin i Witold Sokoliński.
W role gospodarzy betlejemskiej gospody wcielili się – Marta Szpyra i Jozef Garbacz, a biesiadników: Marzena Gorajska, Anna Gontarz, Olimpia Garbacz, Andrzej Pliżga, Tomasz Wrona, Franciszek Szpyra, Wiesław Kostrubiec i Dagmara Pryciuk, która była również koordynatorem tej sceny. Wszyscy wymienieni to mieszkańcy Nowej Wsi, którzy zaangażowali się też w przygotowanie scenografii. Natomiast Maryję i Jozefa zagrali państwo Agnieszka i Dariusz Kostrubcowie z osiedla Podklasztor.
Dołączając się do śpiewu kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” zaintonowanej przez „Wójtowian” orszak, wyruszył w dalszą drogę.

Scena III
Trzecia scena orszakowa pt. „Anioł u Pasterzy” miała miejsce przy budynku urzędu miejskiego. Jej przygotowaniem zajęli się mieszkańcy osiedla Podklasztor. W tym roku, w przeciwieństwie do lat poprzednich kiedy aktorami były osoby dorosłe, w role pastuszków i anioła wcieliły się dzieci. Pasterzami byli: Igor Kostrubiec, Dawid Skrzyński (Ambroży), Borys Kostrubiec (Wojciech), Kamil Małek (Stach), Hubert Kwiatkowski (Maciej). Natomiast w rolę anioła wcieliła się Kalina Kostrubiec. Scenografię – szałas pasterzy przygotowali państwo Elżbieta i Mariusz Skrzyńscy, a oprawę muzyczną zapewniła parafialna schola dziecięca z Parafii NNMP.
Wspólnie kolędując, przy wsparciu wokalnym i muzycznym Lucyny i Andrzeja Ujmów, orszak udał się w kierunku Podklasztoru.

Scena IV
Kolejny przystanek orszakowy miał miejsce przy ulicy Tomaszowskiej, w niedalekim sąsiedztwie sanktuarium. Rozegrano tam scenę pt. „Pałac Heroda”. W przygotowanie tej sceny i jej zagranie, w większości zaangażowali się nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Heroda grał Grzegorz Piwko, sługę – Bartłomiej Gałan, śmierć – Joanna Górnik, diabła – Krzysztof Górnik, żołnierzy Kazimierz Mielniczek i Andrzej Gałan oraz przedstawicielki osiedla Podklasztor – Agnieszka Piwko i Angelika Nowak. Dla większości aktorów nie był to debiut w tych rolach, gdyż brali już udział we wcześniejszej edycji tego wydarzenia.

Scena V
Przed bramą prowadzącą do Sanktuarium Maryjnego rozegrano krótką scenę pt. „Przygotowanie”, w której pasterz Ambroży (Dawid Skrzyński) poinformował zebranych, iż zbliżamy się do domu Bożego, gdzie należy zachować się poważnie i być ubranym tak, aby nie siać zgorszenia. Nawiązując do niedawno wykonanych prac w sanktuarium poprosił, aby zamykać drzwi, gdyż kościół jest ogrzewany.
Następnie wszyscy weszli do nowo odnowionej świątyni, w której uczestników orszaku powitała Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, grając kolędę „Mędrcy świata”.

Scena VI
Ostatnia scena orszakowa „Złożenie hołdu i darów Dzieciątku Jezus” miała miejsce w Sanktuarium, gdzie na uczestników orszaków oczekiwała Święta Rodzina – Maryja (Agnieszka Kostrubiec), Józef (Dariusz Kostrubiec) oraz Dzieciątku Jezus (Miriam Kostrubiec). Jako pierwsi hołd i dary złożyli pasterze, a po nich trzej królowie ofiarując dary: Kacper – złoto, Melchior – kadzidło, Baltazar – mirrę.

Eucharystia
Zwieńczeniem VII Orszaku Trzech Króli była Msza święta, którą w intencji uczestników i organizatorów tego wydarzenia odprawił ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Oprawę muzyczną zapewnili – grający na organach Dawid Szwal i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku i biorącym w nim udział.

Podsumowanie
Osoby zaangażowane w organizację orszaku zostały uwiecznione na wspólnym pamiątkowym zdjęciu, wykonanym po zakończonej Eucharystii.
Orszak był realizowany w oparciu o scenariusz napisany przez Pawła Murdzka – polonistę z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Tradycją jest, że we wszystkich krasnobrodzkim scenariuszach orszakowych oprócz treści związanych z Bożym Narodzeniem, znajdowały się też kwestie nawiązujące do naszej lokalnej rzeczywistości. W tym roku ta tradycja została utrzymana – takie wątki, za zgodą autora, zostały wprowadzone do scenariusza przez inne osoby, w tym aktorów poszczególnych scen.
W tym roku królowie wystąpili w nowo zakupionych strojach uszytych przez Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną „Warto” z Krasnobrodu.
Podczas orszaku dopisała pogoda. Było ciepło, jak na tę porę roku i bez opadów, dzięki temu wśród uczestników orszaku były rodziny z małymi dziećmi.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację VII Orszaku Trzech Króli w Krasnobrodzie:
• Burmistrzowi Krasnobrodu Kazimierzowi Misztalowi i księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Derdziukowi za współorganizację orszaku,
• Aktorom scen orszakowych, twórcom scenografii, koordynatorom – mieszkańcom Nowej Wsi, Osiedla Podklasztor, Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
• Pani Halinie Gontarz za pomoc w angażowaniu aktorów oraz przygotowanie strojów dla nich,
• Wykonawcom oprawy muzycznej i prowadzącym kolędowanie – Dziecięcej Scholi z Parafii NNMP, zespołowi „Wójtowianie”, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej oraz państwu Lucynie i Andrzejowi Ujmom oraz pani Barbarze Żółkiewskiej,
• Pawłowi Bukale za prowadzenie orszaku z gwiazdą,
• Damianowi Rębiszowi za obsługę sprzętu nagłośnieniowego,
• Osobom niosącym flagi orszakowe,
• Policji i strażakom z OSP w Wólce Husińskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu,
• Panu Pawłowi Murdzkowi – autorowi scenariusza.
• Marioli Kaweckiej i Marzenie Mazurek za pomoc organizacyjną i dokumentację fotograficzną.

Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie i owocną współpracę, których efektem były piękne plenerowe jasełka. Podziękowania kieruję również do uczestników orszaku za udział w tym wydarzeniu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz za miłą atmosferę.

Mariola Czapla

Możesz również polubić…