Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli, Sanktuarium w Krasnobrodzie, 18 kwietnia 2015 r.

Przeczytaj także...