Pielgrzymka Parafialnych Rad Duszpastersko-Ekonomicznych, Sanktuarium w Krasnobrodzie, 19 kwietnia 2015 r.

Przeczytaj także...