Kategoria: Z życia diecezji

DZIEŃ SKUPIENIA PIELGRZYMÓW

Ksiądz Eugeniusz Derdziuk zaprasza pielgrzymów ze wszystkich pielgrzymek na dzień skupienia 4 lutego na 15.00 do Sióstr w Łabuniach. W programie Msza Św., nauka, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi, kolacja i oferta pielgrzymki w 2018 roku.

25. Światowy Dzień Chorego

W sobotę – 11 lutego – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W tym dniu obchodzony jest pod hasłem: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny». W naszym Sanktuarium Mszę Świętą w intencji chorych połączoną z sakramentem...