Cele projektu Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji C02, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

1. Zmniejszenie zużycia/strat energii. Obecny system grzewczy (energia elektryczna dla budynku kościoła oraz gaz ziemny dla klasztoru) zostanie zmodernizowany poprzez zastosowanie źródła odnawialnego (gruntowa pompa ciepła). Zostanie wykonana instalacja ogrzewania podłogowego, która najkorzystniej wpływa na komfort cieplny człowieka, generując najmniej strat ciepła w pomieszczeniu w porównaniu do innych typów ogrzewania. Również poprawa wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz poprawa wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki przyczynią się do zmniejszenia strat cieplnych. Wykonanie systemu zarządzania energią dodatkowo zmniejszy ilość nie efektywnie wykorzystywanej energii.

2. Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej – modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę źródeł światła na LED. Nowe źródła światła posiadają większą sprawność dzięki czemu dostarczana energia wykorzystywana jest w większym stopniu na produkcję światła, a tym samym produkują mniejsze ilości ciepła będącego stratą energii elektrycznej. Trwałość świateł LED jest większa niż konwencjonalnego oświetlenia. W konsekwencji będą funkcjonować przez dłuższy okres czasu.

3. Produkcja czystej energii elektrycznej. W projekcie przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną produkowaną z promieniowania słonecznego. Jest to ekologiczne rozwiązanie bazujące na odnawialnych zasobach Ziemi, które korzystnie wpływa na środowisko naturalne i czystość powietrza.
Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych. Zmniejszenie zużycia energii oraz produkcja energii z OZE to w konsekwencji mniejsze wykorzystanie surowców kopalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w tym C02.

Więcej