Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ustanawiający kościoły jubileuszowe i określający zasady zyskiwania odpustów z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zamość, 30 listopada 2015 r.

L.dz. 558/Gł/15

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ustanawiający kościoły jubileuszowe i określający zasady zyskiwania odpustów z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka, którą wyraził w bulli Misericordiae Vultus  (Oblicza Miłosierdzia) z dnia 11 kwietnia 2015 r., od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli od 8 grudnia 2015 r. do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. W Roku Świętym wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust nawiedzając cztery Bazyliki Papieskie w Rzymie, własną świątynię katedralną lub inne kościoły wyznaczone przez biskupów diecezjalnych. Przejście przez „bramę miłosierdzia” oraz nawiedzenie miejsc jubileuszowych, powinno łączyć się z wyznaniem wiary, przeżyciem Sakramentu pokuty i pojednania, pełnym uczestnictwem we Mszy świętej, modlitwą do Bożego miłosierdzia, oraz podjęciem ochotnego wysiłku nawrócenia i przemiany życia.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego, związanego z nawiedzeniem miejsc jubileuszowych, są zwyczajne: stan łaski uświęcającej, szczere pragnienie oderwania się od jakiegokolwiek grzechu, modlitwy: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wyznanie wiary w jednej z obowiązujących formuł oraz dowolna modlitwa za Ojca świętego i w jego intencjach.

Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Papież przyznał również możliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i każdemu, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

Stosownie do postanowień Papieża, kierując się pragnieniem duchowego dobra wszystkich diecezjan, dla których Miłosierdzie Boże ma się stawać coraz bardziej drogą łączącą Boga z człowiekiem i otwierać serca na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Misericordiae Vultus 1-2), niniejszym ustanawiam następujące kościoły i kaplice szpitalne oraz klasztorne w naszej diecezji jako „miejsca jubileuszowe”, w których, oprócz Kościoła Katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu i Kościoła Konkatedralnego pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przez wszystkie dni Roku Miłosierdzia, wierni będą mogli zyskiwać odpusty:

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie
Bazylika Mniejsza w Radecznicy
Kościół pw. MB Królowej Polski w Zamościu
Kościół pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu
Kościół pw. Św. Brata Alberta w Zamościu
Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu
Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu
Kościół pw. Św. Mikołaja w Zamościu
Kościół pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
Kościół pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie
Kaplica szpitalna Szpitala Niepublicznego w Zamościu
Kaplica szpitalna Szpitala Jana Pawła II w Zamościu
Kaplica szpitalna Szpitala w Lubaczowie
Kaplica szpitalna Szpitala w Tomaszowie Lubelskim
Kaplica szpitalna Szpitala w Hrubieszowie
Kaplica szpitalna Szpitala w Biłgoraju
Kaplica klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu
Kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach

Duszpasterze posługujący w tych kościołach i kaplicach są zobowiązani każdego dnia, przez czas trwania Roku Miłosierdzia, do zorganizowania 30-minutowego wystawienia Najświętszego Sakramentu przed jedną z Mszy świętych lub w innym dogodnym i podanym do wiadomości wiernych terminie. W czasie adoracji należy zapewnić wiernym okazję do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.

Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej będzie miała miejsce w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu. Natomiast symboliczne otwarcie Drzwi Miłosierdzia w Katedrze Zamojskiej dokona się w dniu 12 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 18.00. Na obydwa te wydarzenia, połączone z celebracją Eucharystii, serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan.

Niech Bóg okaże nam łaskawie swoje Miłosierdzie!

Z modlitwą i błogosławieństwem

 

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks.  Michał Maciołek
Kanclerz

Możesz również polubić…