Diecezjalno-Gminne Święto Plonów – Krasnobród 2020

Diecezjalno-Gminne Święto Plonów – Krasnobród 2020

Święto Plonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, organizowane zawsze w drugą niedzielę września, ma już wieloletnią tradycję. W tym roku, choć z ograniczeniami  związanymi z pandemią koronawirusa, tradycja była kontynuowana. Święto dziękczynienia za zebrane plony odbyło 13 września.

Organizatorzy uroczystości, którymi byli: Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zdecydowali o znacznie skromniejszej formie organizacyjnej tego wydarzenia.

Zrezygnowano z tradycyjnego korowodu dożynkowego, którego trasa prowadziła zwykle spod Kaplicy Objawień na Wodzie do Sanktuarium. Delegacje z wiecami dożynkowymi od godz. 11.00 gromadziły się na placu przy sanktuarium, gdzie odbywały się uroczystości. Tam też od godz. 11.30 koncertował Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu. Słuchając pięknych pieśni religijnych w wykonaniu „Wójtowian” można było podziwiać dzieła sztuki, za jakie z pewnością można uznać wieńce dożynkowe przywiezione z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W tym roku było ich 39. Ze względu na pandemię liczba delegacji z wieńcami była mniejsza niż w latach poprzednich, ale i tak było na co podziwiać.

Uroczystości dożynkowe zaszczyciło swoją obecnością wielu gości. Wśród nich byli m.in.: parlamentarzyści – Posłanki na Sejm RP Teresa Hałas  i Beata Strzałka oraz Senator RP Jerzy Chróścikowski, Sebastian Paul – z-ca Dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu UW w Lublinie reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, Starosta Zamojski Stanisław Grześko wraz ze współpracownikami, radni powiatowi – Agnieszka Adamczuk, Janusz Nawój, Kazimierz Mielnicki i Antoni Skura, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele sponsorów oraz kierownictwo różnych instytucji.

Samorząd Rolniczy reprezentowali wspomniany wcześniej Antoni Skura – Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Mariusz Król – Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu, pełniący funkcję starosty dożynek diecezjalnych w 2019 roku oraz Piotr Kuranc – Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej Oddział  Zamiejscowy w Zamościu.

O godz. 12.00, po powitaniu delegacji z wieńcami dożynkowymi, przybyłych gości oraz wszystkich zebranych na placu przykościelnym, którego dokonał kustosz krasnobrodzkiego sanktuarium ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk, rozpoczęła się Msza św., która była głównym punktem uroczystości dożynkowych. Przewodniczył jej J.E. ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który wygłosił również homilię. Wraz z Księdzem Biskupem sumę dożynkową koncelebrowali ks. Józef Bednarski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników i ks. Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych. Podczas ofiarowania zgromadzone delegacje złożyły dary ołtarza. Jako pierwsi uczynili to starostowie dożynek Jadwiga Małys i Tomasz Obszański przekazując na ręce Gospodarza Dożynek ks. bp Mariusza Leszczyńskiego piękny bochen chleba, kwiaty i kosz z płodami ziemi. W ślad za nimi uczyniły to pozostałe delegacje przekazując m.in. piękne bochny chleba, ciasta, owoce, miód, kwiaty. Kosze z darami przekazały też delegacje Starostwa Powiatowego w Zamościu, ze Starostą Zamojskim Stanisławem Grześko na czele oraz Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Zamościu, z Łowczym Okręgowym i Przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ Wojciechem Adamczykiem.

Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi, a po niej słowa wdzięczności dla Księdza Biskupa i księży, wszystkich wiernych uczestniczących w uroczystości, przybyłych delegacji z wieńcami oraz gości, a także sponsorów i współorganizatorów dożynek przekazali miejscowy proboszcz ks. prałat Eugeniusz Derdziuk i Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Józef Bednarski. Zarówno księża koncelebrujący Mszę św. jak i Ksiądz Biskup podczas uroczystości dożynkowych wyrazili również wdzięczność dla rolników i innych osób pracujących na roli za ich trud i ciężką pracę.

Oprawę muzyczną uroczystości dożynkowych zapewnili – miejscowy chór parafialny oraz Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Starostowie Dożynek

W 2020 roku starostami Diecezjalno-Gminnego Święta Plonów byli:

JADWIGA MAŁYS mieszka w miejscowości Ruszów gmina Łabunie, powiat zamojski, w parafii Łabunie pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej.

Wspólnie z mężem Kazimierzem, w miejscowości Ruszów, prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha. Produkcja rolna w latach 80-90-tych obejmowała głównie uprawę zbóż, buraka cukrowego fasoli oraz maku. W tym czasie hodowano krowy mleczne i trzodę chlewną.

Natomiast w latach 2000-2020 w gospodarstwie dominowała produkcja tytoniu jak również zbóż, rzepaku i buraka cukrowego.

Gospodarstwo korzystało z programów unijnych m. in. z modernizacji rolnictwa i otrzymało dofinansowanie, które przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Ta inwestycja w znacznym stopniu wpłynęła na usprawnienie pracy i wdrożenie nowoczesnych technologii upraw w gospodarstwie.

Gospodarze mają troje dorosłych dzieci: Justynę Magdę i Kamila. Planowane jest w przyszłości przekazanie gospodarstwa na syna Kamila.

Gospodarstwo ma charakter rodzinny.

TOMASZ OBSZAŃSKI z żoną Magdaleną mają czwórkę dzieci: Szymona, Bartłomieja, Emilię i Tymoteusza. Wspólnie prowadzą 45 hektarowe gospodarstwo rolne w Tarnogrodzie w powiecie biłgorajskirn. Całe gospodarstwo prowadzone jest w systemie rolnictwa ekologicznego.

W gospodarstwie uprawiane są owoce oraz warzywa i rośliny oleiste. Gospodarstwo korzystało z wielu programów agencyjnych, dzięki czemu bardzo unowocześniło park maszynowy i infrastrukturę i stało się innowacyjne. W gospodarstwie jest prowadzone przetwórstwo owoców warzyw oraz produkcja olei tłoczonych na zimno. Ekologiczne gospodarstwo ogrodnicze Państwa Obszańskich jest gospodarstwem demonstracyjnym, przyjmują co roku dużo wycieczek i przekazują wiedzę jak można uprawiać oraz przetwarzać produkty.

Tomasz Obszański jest inicjatorem i pomysłodawcą wielu lokalnych małych rodzinnych zakładów przetwórczych.

Gospodarstwo jest laureatem wielu wyróżnień i nagród.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Podczas Diecezjalno-Gminnego Święta Plonów co roku odbywa się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy z podziałem na dwie kategorie: wieniec tradycyjny i wieniec współczesny.

W tym roku oceny wieńców dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Halina Gontarz (Przewodnicząca) – nauczyciel sztuki w Zespole Szkół w Krasnobrodzie oraz członkowie: Marzena Kuniec – nauczyciel wychowania plastycznego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie i Marzena Mazurek – instruktor ds. plastyki Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Po obejrzeniu 39 wieńców komisja konkursowa dokonała ich oceny, zwracając szczególną uwagę na oryginalność pomysłu i estetykę wykonania, ustaliła werdykt przyznając poszczególne miejsca wieńcom przygotowanym przez niżej wymienione miejscowości w dwóch kategoriach:

 

Kategoria I

Tradycyjny wieniec dożynkowy

Miejsce I   –  KGW Huta Tarnawacka – Parafia św. Piotra i Pawła w Tarnawatce

Miejsce II  – Lipsko Polesie – Parafia Jana Chrzciciela w Lipsku

Miejsce III – Krasne – Parafia Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu

 

Kategoria II

Współczesny wieniec dożynkowy

Miejsce I   –  KGW Radków – Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie

Miejsce II  – Rzeplin – Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie

Miejsce III – Sołectwo Siemierz – Parafia Narodzenia NMP w Wożuczynie

Laureat I miejsca w kategorii tradycyjny wieniec dożynkowy, w nagrodę będzie reprezentował Diecezję Zamojsko-Lubaczowską na Dożynkach Ogólnopolskich w Częstochowie w roku 2021.

Ponadto laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

 1. Statuetki Matki Bożej za I, II i III miejsce ufundowane przez J.E. ks. bp. Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, które wręczał J.E. ks. bp Mariusz Leszczyński,
 2. Albumy i zestawy upominkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, które wręczał Starosta Zamojski Stanisław Grześko,
 3. Vouchery na mąkę (do realizacji w sklepie przyzakładowym) ufundowane przez Zamojskie Zakłady Zbożowe, prezesa Zarządu Dariusza Danielewicza o wartościach: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł, które wręczał Diecezjalny Duszpasterz Rolników ks. Józef Bednarski,
 4. Vouchery na kwalifikowany materiał siewny oraz zestawy promocyjne ufundowane przez Małopolską Hodowlę Roślin – HBP Sp. z o. o. Oddział Centrala Nasienna w Zamościu, dyrektor Agnieszkę Dudek, które wręczał dyrektor ds. handlowych Jarosław Kuchta
 5. Zestawy upominkowe ufundowane przez Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Zamościu, które wręczał Łowczy Okresowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu Wojciech Adamczyk.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczestnicy dożynek zostali poczęstowani chlebem, który został przekazany przez delegacje w ramach darów ołtarza. Chlebem dzielili goście dożynkowi, m.in. parlamentarzyści, Starosta Zamojski oraz członkowie zespołu „Wójtowianie”.

Dzielenie chlebem było ostatnim punktem uroczystości dożynkowych. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w programie dożynek w tym roku nie było części artystycznej z koncertami zespołów oraz części wystawowej prezentującej twórczość ludową, rękodzieło oraz podmioty wspierające i działające na rzecz rolnictwa, które zwykle odbywały się na placu w sąsiedztwie sanktuarium.

Z okazji uroczystości dożynkowych w Krasnobrodzie okolicznościowe listy przesłali: Wiceprezes Rady Ministrów – Jacek Sasin, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Hetman, Posłowie na Sejm RP – Beata Strzałka i Tomasz Zieliński, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Starosta Zamojski – Stanisław Grzesko, Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan i Burmistrz Hrubieszowa – Marta Majewska 

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy Diecezjalno-Gminnego Święta Plonów w Krasnobrodzie: Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.

Dziękujemy:

 • Delegacjom z wieńcami dożynkowymi
 • Starostom dożynek – Jadwidze Małys i Tomaszowi Obszańskiemu
 • Fundatorom nagród w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
 • Staroście Zamojskiemu Stanisławowi Grześko
 • Zamojskim Zakładom Zbożowym – Prezesowi Zarządu Dariuszowi Danilewiczowi
 • Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP SP z o. o. oddział Centrala Nasienna w Zamościu – Dyrektor Agnieszce Dudek
 • Zarządowi Okręgu w Zamościu Polskiego Związku Łowieckiego, Przewodniczącemu Zarządu Wojciechowi Adamczykowi
 • Lubelskiej Izbie Rolniczej – Kierownikowi Biura LIR o/z w Zamościu Piotrowi Kurancowi
 • Zbigniewowi Skóra z Bondyrza
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
 • Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej
 • Zespołowi Folklorystycznemu „Wójtowianie”
 • Chórowi z Parafii NNMP w Krasnobrodzie
 • Urzędowi Miejskiemu w Krasnobrodzie
 • Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
 • Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury
 • Strażakom z OSP w Wólce Husińskiej, Malewszczyźnie, Dominikanówce i  Zielonem
 • Członkom komisji konkursowej: Halinie Gontarz, Marzenie Kuniec i Marzenie Mazurek

Dziękujemy również wszystkim wiernym oraz gościom za przybycie i uczestnictwo w uroczystości.
Organizatorzy

Możesz również polubić…