Jerycho Różańcowe 2020

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Z MARYJĄ   RATUJMY  ŚWIAT!

Zapraszamy wszystkich parafian, pielgrzymów, wszystkich , którzy chcą wziąć udział w modlitewnym boju w celu ratowania człowieka, którego życie, doczesne i wieczne, jest szczególnie dziś, zagrożone.

Czym jest Jerycho Różańcowe?

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho  Różańcowe to nieustająca modlitwa osób indywidualnych, grup, świeckich i duchownych przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.  W naszej parafii takie Jerycha były już organizowane.

Obecnie, znajdujemy się w wyjątkowo trudnym dla Kościoła czasie. Nie mając wielu możliwości fizycznie organizować Jerycha przed Najświętszym Sakramentem, chcemy otoczyć świat nieustającą modlitwą  w naszych domach,  modląc się nieprzerwanie cały czas aż do ustania niszczącej ludzkość pandemii. Każdy może wybrać sobie godzinę lub pół kiedy mógłby czuwać z różańcem w ręku, lub koronką do Bożego Miłosierdzia jak też rozważać Drogę Krzyżową.

Dlaczego modlitwa różańcem jest tak skuteczna?

Od dawna Maryja przychodzi na Ziemię by zaprowadzić nas do swojego Syna, Wszędzie, jak chociażby w Fatimie, prosi nas o modlitwę różańcową, pokutę, nawrócenie. Trudno nie zauważyć jak wiele zła dzieje się we współczesnym świecie: zabijanie nienarodzonych, starszych i schorowanych, działania przeciw rodzinie, wszelkim wartościom moralnym, terroryzm, wojny, eliminacja cierpienia, skrajny materializm i wiele innych. Podczas objawień w Fatimie Maryja ostrzega ludzkość przed karą Bożą, która może być gorsza niż dwie wojny światowe z ubiegłego stulecia Czy jednak jest to nieuniknione? Bóg jest miłością i nie chce nieszczęścia swoich dzieci. Jeśli szczerze się nawracamy, pokutujemy i modlimy czy może nas nie wysłuchać?  Matka Boża dała nam do ręki najgroźniejszą broń, którą możemy zniszczyć nieprzyjaciela ludzkości. Jest nią najprostsza i najpokorniejsza modlitwa: różaniec.  Zło na świecie nie ma ostatniego słowa. Mamy Matkę, która jest Królową Świata! Ona, Niepokalana, prosi nas, słabych grzeszników, o modlitwę różańcową by pomóc jej ratować siebie oraz każdego człowieka, ratować cały świat pogrążony w grzechu i ciemności!

W jakich intencjach modlimy się w Jerychu Różańcowym?

W nieustającym, całodobowym czuwaniu różańcowym  w naszych domach  lub, w miarę możliwości, przed Najświętszym Sakramentem, modlimy się – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

 • Dziękujemy za miłość Boga do nas, za obecność Matki Bożej w życiu Kościoła w Polsce i na świecie, w naszych parafiach, rodzinach
 • Za Kościół święty, papieża, kapłanów, całego duchowieństwo i wiernych: o moc Ducha Świętego, odnowienie łaski wiary i odkrycie daru Eucharystii
 • Wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy własne, grzechy naszej Ojczyzny, Europy i całego świata
 • O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
 • O łaskę nawrócenia nieprzyjaciół Kościoła Świętego, o powrót do korzeni chrześcijaństwa dla Europy i całego świata
 • O miłosierdzie Boże dla Polski i dla świata całego i oddalenie epidemii od naszego kraju i całego świata

Jak włączyć się w modlitwę w Jerychu Różańcowym?

Jeśli chcesz brać udział w duchowym boju jakim jest Jerycho Różańcowe możesz wybrać jedną, najbardziej odpowiadającą Tobie, opcję:

 • modlitwa codzienna o wybranej porze  dnia lub nocy  przez godzinę lub 30 minut
 • czuwanie modlitewne raz w tygodniu  w wybranym  przez siebie dniu o wybranej przez siebie porze
 • ofiarowanie Eucharystii w wybranym dniu tygodnia w intencjach Jerycha
 • post, najlepiej o chlebie i wodzie, w wybranym dniu tygodnia
 • ofiarowanie cierpienia fizycznego lub duchowego w intencjach Jerycha

Jak mam zgłosić chęć uczestnictwa w Jerychu?

Chętni proszeni są o wysłanie e-maila na adres: armianiepokalanej@gmail.com , w którym zgłoszą swoją gotowość oraz jedną z opcji uczestnictwa w Jerychu i  podadzą proponowane godziny czuwania, lub dni postu czy też  ofiarowania Eucharystii. Pod tym adresem  możesz także uzyskać wszelkie inne informacje,

Do kiedy modlimy się w Jerychu?

Modlimy się aż do ustania epidemii. Potem zaś będziemy już tylko dziękować modlitwą w jednodniowym Jerychu, ufając, że będziemy to mogli uczynić razem przed Najświętszym Sakramentem.

Do kiedy można zgłosić się do Jerycha?

Cały czas możesz dołączyć jak też zapraszać innych do tej modlitwy.

Jakie modlitwy mogę odmawiać w czasie czuwania?

Podstawową modlitwą jest oczywiście różaniec, rozważanie wszystkich jego części i tajemnic. O godz.15.00 jak też 3.00 modlimy się też koronką do Bożego Miłosierdzia. Ponadto, możesz modlić się rozważając Drogę Krzyżową, odmawiając Litanie, czytając psalmy, ewangelię. Przyzywaj wstawiennictwa świętych i aniołów. Módl się tak jak prowadzi cię Duch Święty.  Każdą godzinę modlitwy zakończ suplikacją.

Patronem naszego Jerycha Różańcowego jest św. Jan Paweł II. Rok 2020, z racji przypadającego stulecia urodzin Karola Wojtyły, został ustanowiony rokiem św. Jana Pawła II. To on zawierzył Polskę i świat Niepokalanej. Wzorem naszego patrona i za jego wstawiennictwem, z nadzieją spoglądamy na naszą Matkę powierzając jej losy swoje i naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

 

 

 

 

Możesz również polubić…