Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą w Krasnobrodzie 20-21 XI 2018r.

Możesz również polubić…