» Cudowny Obraz

Jesienią 1648 roku wojska Chmielnickiego oblegające Zamość przybywają pod Krasnobród i dewastują miejsce objawień. Rabują cenniejsze wota a figurę i sąsiadujące drzewa niszczą. Wiosną 1649 roku powracająca z ukrycia do swych domostw miejscowa ludność zastaje wszystko zniszczone. W pośniegowym błocie znajdują malutki obrazek przedstawiający Matkę Bożą. Pomimo, że przeleżał on w ziemi od jesieni aż do wiosny był w nienaruszonym stanie. Fakt ten uznano za cudowny. Otoczono go wielką czcią i kultem. Modlący się przed nim pobożni ludzie zaczęli doznawać cudownych łask.