ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii w Krasnobrodzie

eugeniusz-derdziuk[dropcap]U[/dropcap]rodził się w 1956 r. w Sławęcinie w parafii Łaziska w gminie Skierbieszów. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Stanisławce, w miejscowości, w której w czasie II Wojny Światowej ukrywał się ks. Stefan Wyszyński – późniejszy prymas Polski. Do szkoły średniej uczęszczał w Zamościu w Technikum Mechanicznym. Po maturze w 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1982 r. z rąk J.E. Biskupa Bolesława Pylaka w Katedrze Lubelskiej. Jako wikariusz został skierowany na pierwszą parafię do Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim. Po dwu i pół roku pracy, w grudniu 1984 r. przeszedł na wikariat do Katedry Lubelskiej. Tu pracował do grudnia 1985 r. ale już w październiku rozpoczął studia specjalistyczne z historii Kościoła na KUL w Lublinie. W tym czasie pełnił też posługę kapelana Męskiego Domu Akademickiego KUL w Lublinie. Studia zwieńczył doktoratem na temat; „Metody ewangelizacyjne mnichów iroszkockich na przykładzie Św. Kolumbana” pisanym pod kierunkiem ks. bp prof. dr hab. Jana Śrutwy.

22.09.1987 r. został mianowany ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po podziale diecezji 25marca 1992 r. został inkardynowany do Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (04.04.1992 r.) i dalej pełnił posługę ojca duchownego w WSD w nowej diecezji.

07.11.1996 r. został proboszczem Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu. 12.01.2001 r. bp Jan Śrutwa zlecił mu posługę Diecezjalnego Egzorcysty. Rozpoczął się dla ks. Eugeniusza czas posługi na terenie całej diecezji. Wiele osób zaczęło przyjeżdżać do parafii jak też nie brakowało wyjaz-dów do posług w domach wierzących. W tym też czasie został kapelanem środowiska Dzieci Zamojszczyzny. Za prace na rzecz środowiska Ziemi Zamojskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Po śmierci śp. ks. prałata Hermenegilda Frąkały w czerwcu 2005 r. ks. Derdziuk został proboszczem parafii i kustoszem Sanktuarium Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i dziekanem Dekanatu Tomaszów Północ (28.06.2005r.). Tu także kontynuował posługę egzorcysty i spowiednika.

25.09.2010 r. ks. Derdziuk został mianowany proboszczem i kustoszem Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i dziekanem Dekanatu Krasnobród.

Nowy proboszcz parafii Krasnobród został uhonorowany tytułem kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie (22.12.1995 r.), w listopadzie 2005 r. otrzymał godność Kapelana Honorowego Papieskiego, a 12 czerwca 2010r. kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie.