NFOŚiGW

Przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Pielgrzyma” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr: 539/2019/Wn03/OA-tr-ku/D z dnia 30 października 2019 roku.

Trwa ocena merytoryczna nowego Projektu: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”. Projekt przeszedł już pozytywnie ocenę techniczną. Parafia złożyła dokumentację aplikacyjną jeszcze w 2019 r.
Więcej

Informacja o wyborze oferenta.
Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na menadżera.
Więcej

Informacja o wyniku postępowania.
Więcej

Informacja o wyniku postępowania.
Więcej

Podpisanie umowy z NFOŚiGW na Termomodernizację Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
Więcej

REALIZACJA

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie realizuje projekt: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” przy  wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”
Umowa nr 510/2021/Wn03/OA-tr-ku/D z dnia 25.06.2021r.

ZAKRES PRAC W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 1. Termomodernizacja Podominikańskiego kościoła parafialnego w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie:
 • docieplenie stropu,
 • usuwanie wilgoci i zabezpieczenie budynku przed wilgocią,
 • modernizacja stolarki okiennej poprzez dostawienie od strony wewnętrznej nowych okien,
 • modernizacja źródła ciepła, w tym energetyczne wykorzystanie OZE (montaż gruntowej pompy ciepła i liczników),
 • energetyczne wykorzystanie OZE,
 • przebudowa systemów grzewczych (wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wraz z odtworzeniem posadzki),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).
 1. Termomodernizacja Podominikańskiego klasztoru w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie:
 • termomodernizacja ścian zewnętrznych,
 • usuwanie wilgoci i zabezpieczenie budynku przed wilgocią,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.w.u. (kocioł gazowy kondensacyjny, zasobnik c.w.u., wymiana instalacji c.w.u, montaż podliczników energii elektrycznej i gazu),
 • modernizacja źródła ciepła, w tym energetyczne wykorzystanie OZE (montaż gruntowej pompy ciepła, montaż liczników),
 • energetyczne wykorzystanie OZE (instalacja PV),
 • przebudowa systemów grzewczych (wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wraz z odtworzeniem posadzki, modernizacja instalacji grzejnikowej),
 • wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • Wykonanie systemu zarządzania energią (BMS).

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 9 261 010,00 zł
Kwota Dotacji: do 7 706 411,00 zł (95%)

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

 1. Zmniejszenie zużycia/strat energii – Poprzez zastosowanie źródeł odnawialnych (gruntowa pompa ciepła), instalację ogrzewania podłogowego, poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz poprawa wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki, system zarządzania energią (BMS).
 1. Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej – Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę źródeł światła na LED.
 1. Produkcja czystej energii elektrycznej – Poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną produkowaną z promieniowania słonecznego.

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych. Zmniejszenie zużycia energii oraz produkcja energii z OZE to w konsekwencji mniejsze wykorzystanie surowców kopalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w tym CO2.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynków zlokalizowanych w woj. lubelskim, powiat zamojski, gmina Krasnobród, działka nr 822, ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród (jedno miejsce realizacji).
Podominikański Zespół klasztorny jest wolnostojącym zabytkiem (wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków nr A/159 w Zamościu). 

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (Cl): 3070,93 GJ/rok Zmniejszenie emisji C02:189,35 Mg/rok
Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 52,05 MWh/rok
Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 643,75 GJ/rok