NFOŚiGW

Przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Pielgrzyma” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr: 539/2019/Wn03/OA-tr-ku/D z dnia 30 października 2019 roku.

Trwa ocena merytoryczna nowego Projektu: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”. Projekt przeszedł już pozytywnie ocenę techniczną. Parafia złożyła dokumentację aplikacyjną jeszcze w 2019 r.
Więcej

Informacja o wyborze oferenta.
Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na menadżera.
Więcej

Informacja o wyniku postępowania.
Więcej

Informacja o wyniku postępowania.
Więcej

Podpisanie umowy z NFOŚiGW na Termomodernizację Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
Więcej