Ogłoszenia 1/2021 – Pobierz – Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie