OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 05.04.2020 R.

I. W dniu dzisiejszym:

  1. Dekret Ks. Biskupa: Przedłużenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) udzielam, aż do odwołania, dyspensy od niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Przypominam, że odnosi się ona do wszystkich osób przebywających na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, które z powodu ograniczeń wprowadzonych przez organy państwowe, nie mogą spełnić obowiązku udziału w publicznie sprawowanej Eucharystii. Zachęcam wszystkich diecezjan do włączania się w transmisje Eucharystii za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz wzywam do gorliwej modlitwy i podejmowania uczynków miłosierdzia, szczególnie wobec osób starszych, chorych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z pasterskim błogosławieństwem      † Marian Rojek – Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Michał Maciołek – Kanclerz
  2. Podczas każdej Mszy św. błogosławimy palmy.

II. W tym tygodniu:

  1. Zasadniczo odwołujemy odwiedziny chorych. W przypadkach szczególnych prosimy zwracać się do kapłanów naszej parafii.
  2. Pamiętajmy o tym, że w liturgii Mszy św. i w nabożeństwach poza kapłanami nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób.
  3. Do spowiedzi będzie można przystąpić od poniedziałku do czwartku z rana w czasie trwania Mszy św. i po południu od godz. 16.00 do 18.00. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę 10 do 12.00 i po południu od godz. 16.00 do rozpoczęcia nabożeństw.
  4. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty nie odprawia się Mszy pogrzebowych. W razie pogrzebu modlitwy odmawiane są bez śpiewu, a Msza św. zostanie odprawiona w innym czasie. Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne – trzy święte dni, jedno wydarzenie Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.
  5. WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia kapłaństwa, Eucharystii i przykazania miłości. Msza Krzyżma w katedrze zamojskiej o godz. 10.00 celebrowana będzie pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego tylko z udziałem najbliższych współpracowników Biskupa (będzie transmisja przez Internet i Katolickie Radio Zamość)

W naszym Sanktuarium Mszę św. Wieczerzy Pańskiej odprawimy o godz. 18.00. Nie będzie obrzędu umycia nóg. Po Mszy św. kościół będzie otwarty do godz. 21.00 i będzie można adorować Pana Jezusa w Ciemnicy. Zapraszamy do łączenia się z nami przez łącze internetowe i jako kapłani prosimy w tym dniu o szczególną modlitwę za nas. W pozostałe dni bądźmy w łączności przez Internet.

 1. WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Kościół będzie otwarty od godz. 7.00. O godz. 17.00 będą rozważania Drogi Krzyżowej w Sanktuarium. O godz. 18.00 nastąpi celebracja Liturgii Wielkiego Piątku. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 2. Symboliczny grób Pana Jezusa będzie sporządzony przy ołtarzu głównym, by móc adorować Pana Jezusa także poprzez łącze internetowe. Kościół będzie otwarty przez całą noc, ale nie będzie pełnienia służby przez strażaków.
 3. WIELKA SOBOTA – jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Tu także pozostaje nam łącze internetowe. Pamiętajmy o tym, że jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.
 4. Nie będzie w tym roku poświęcenia pokarmów. Na stronie diecezji i naszej parafii jest zamieszczona modlitwa, którą należy użyć zasiadając do śniadania wielkanocnego.
 5. W sobotę o godz. 19.00 rozpoczynamy celebrację Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego także bez udziału wiernych. Nie będzie obrzędu poświęcenia ognia. Łączmy się przez Internet
 6. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Od godziny 5.50 będą biły dzwony zwiastujące zmartwychwstanie Chrystusa. O godz. 6.00 rozpocznie się Msza św. Rezurekcyjna. Pozostałe Msze św. w Sanktuarium o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i o 18.00. W kościołach filialnych tak jak zawsze.
 7. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze św. w Sanktuarium i na kaplicach odprawimy w porządku niedzielnym.

 III. Inne:

  1. Bóg zapłać za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego: Wspólnota Galilea – 200 zł., KŻR z Podklasztoru i MW I Przerwa – 200 zł., KŻR Krystyny Tyrka z Dominikanówki – 200 zł., KŻR Zofii Dziura z Zielonego – 200 zł. Bezimiennie z Lublina, Tomaszowa i Zamościa – 270 zł. Na konto parafii z Podklasztoru – 150 zł. i z Majdanu Małego – 100 zł.
  2. Na remont Sanktuarium: bezimiennie z Krasnobrodu i z Tomaszowa po 500 zł., z Hrubieszowa – 300 zł., z Zamościa – 200 zł. oraz z Nowej Wsi 100 zł. Niech Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać. Trwają prace na strychu klasztoru od strony północno-wschodniej: strop został „pozszywany” założono nową więźbę dachową i położono folię paroprzepuszczalną.
  3. Bóg zapłać osobom, które w środę pozgrabiały dużą część cmentarza przykościelnego i tym, którzy na Kalwarii uporządkowali stacje oraz pozbierali patyki i je wywieźli.
  4. Także wielkie Bóg zapłać p. Ryszardowi Teteryczowi i ekipie z Wólki Husińskiej za zasadzenie nowych drzewek na Kalwarii.
  5. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła są caritasowskie świece na stół świąteczny i czekoladowe baranki. Z tej racji, że nie możemy przychodzić do kościoła można się w nie również zaopatrzyć w Markecie, za co właścicielom Marketu serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy też, by wspierać polską gospodarkę i kupować przede wszystkim polskie produkty, najlepiej w rodzimych sklepach.
  6. Jest do nabycia prasa katolicka Niedziela w cenie 6 zł.
  7. Modlitwa do Pani Krasnobrodzkiej.

Możesz również polubić…