OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 06.06.2020 R.

I. Dziś:

  1. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
  2. Wraz ze zniesieniem obostrzeń zapraszamy dziś do naszego Sanktuarium na godz. 19.00 na uwielbienie Najświętszego Sakramentu. Wieczór będzie miał o tyle wyjątkowy charakter, że zapowiada także święto Bożego Ciała. Uwielbienie prowadzone przez chór Krasnobrodzki Gospel ma podkreślić radość z powrotu wiernych do świątyń. Hasło uwielbienia to słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy… Ja was pokrzepię”.

II. W tym tygodniu:

  1. Wznawiamy spotkania Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy na jutro, na poniedziałek na godz. 18.45.
  2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po Mszy św. wieczornej.
  3. W najbliższy czwartek – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Powołując się na Komunikat Biskupa Diecezjalnego – Mariana Rojka z 4 czerwca b.r., który brzmi: Biorąc pod uwagę wyjaśnienia prawne Ks. Bpa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu z dnia 3 czerwca 2020 r., zgodnie z którymi: podczas zgromadzeń POZA KOŚCIOŁAMI i innymi obiektami kultu religijnego:

– uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,

NIE OBOWIĄZUJE limit 150 osób,

zachęcam duszpasterzy do organizowania liturgicznych obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przypadającej na dzień 11 czerwca 2020 r., w tym procesji, w tradycyjnej formie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych. Na liczne oraz przeżywane z pełnym zaangażowaniem i czystymi sercami uczestnictwo we wspomnianych wydarzeniach wszystkim diecezjanom oraz przybywającym do nas gościom z serca błogosławię i wspieram modlitwą”.

 1. Tak więc procesję organizujemy. Procesja odbędzie się ul. Spokojną. Mieszkańców ulicy prosimy o przygotowanie czterech ołtarzy w tradycyjnych miejscach. Po materiały na ołtarze prosimy zwracać się w środę po południu do ks. Bogdana. W piątek rano rozbieramy ołtarze i poszczególne elementy odwozimy tam skąd je braliśmy. Policję prosimy o kierowanie ruchem podczas procesji. Msze św. w kościele parafialnym odprawimy o godz. 7.00, 9.00, 11.00 – Suma a po niej procesja i o godz. 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00. W kościołach filialnych Msze św. odprawimy w godzinach tradycyjnych. Na procesję zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. Dzieci z klas IV – o ile uznają to rodzice – przyjdą w strojach pierwszokomunijnych. Zapraszamy obsługujących procesję w strojach procesyjnych, chór, orkiestrę, dzieci do sypania kwiatków – dziewczynki i chłopcy. Procesje obsługuje OSP z Hutkowa.
 2. W sobotę – 13 czerwca zapraszamy (o ile będzie odpowiednia pogoda) na godz. 18.00 na Mszę św. i Nabożeństwo Fatimskie przy Kaplicy na Wodzie. Będzie to jednocześnie poświęcenie pól i ogrodów dla mieszkańców Krasnobrodu. Zapraszamy także właścicieli wszystkich pensjonatów i prowadzących agroturystykę. Będziemy się też modlili w ich intencji o Boże błogosławieństwo na ten rok.

III. W przyszłą niedzielę:

  1. W Majdanie Wielkim odbędzie się uroczysty odpust ku czci św. Brata Alberta. Spowiedź dla mieszkańców będzie w sobotę o godz. 19.00.
  2. A w Sanktuarium o godz. 12.00 będzie Msza św. Prymicyjna ks. Piotra Kończyńskiego, który wczoraj przyjął święcenia kapłańskie.

IV. Inne:

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy rozumieją sprawę remontu naszego Sanktuarium i dzielą się dobrocią serca. W tym tygodniu złożono ofiary: rodziny z Krasnobrodu: raz – 600 zł., 3 razy po 500 zł., KŻR pani Teresy Nowak – 370 zł. i raz 100 zł., z Gorajca Zastawia – 300 zł.; po 200 zł – z MW ul. Tomaszowska i ze Skokówki; po 100 zł. – z Niemirówka, z Łaszczowa i spod Tomaszowa. Na konto parafii wpłynęły ofiary: z Kolbuszowej – 1000 zł., z Zamościa – 400 zł., z Małoniża k. Łaszczowa i z MW ul. Tomaszowska po 200 zł., z Sitańca Wolicy – 150 zł., z Rzeszowa i z Zamościa po 100 zł., z Krasnobrodu, z Nowej Wsi i z Kosobud po 50 zł. i z Sosnowca – 40 zł. Niech Matka Krasnobrodzka wyprasza wszystkim ofiarodawcom wszelkie potrzebne łaski.
  2. Trwają prace przy elewacji dzwonnicy i przy wieżyczce. Pracownicy wycinają poszczególne elementy. W Starej Gminie zdjęto dach i stropy.
  3. Poświęcenie pól: od godz. 17.00 w poniedziałek – Dominikanówka i Niemirówek, we wtorek – Klocówka i Nowa Wieś, w środę Łuszczacz i Róża. No w sobotę o godz. 18.00 przy Kaplicy na Wodzie – Krasnobród.
  4. Do nabycia tygodnik Niedziela w cenie 6 zł. Jest w nim wiele ciekawych artykułów.
  5. Ufamy, że uroczysty Odpust ku czci Matki Boskiej Krasnobrodzkiej zwany Jagodną odbędzie się. Prosimy o gorącą modlitwę oraz o zapraszanie na te wydarzenia rodzin i znajomych.
  6. Modlitwa do Pani Krasnobrodzkiej.

Możesz również polubić…