OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.03.2020 R.

I. W dniu dzisiejszym:

  1. Najnowsze zalecenia biskupa diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

– bezwzględnie przestrzegać wszystkich rozporządzeń organów państwowych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz dostosować się do wskazań podanych w ostatnich komunikatach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczącego KEP – Abpa Stanisława Gądeckiego. A te są m.in. takie:

– Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. a) Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. b) W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  – znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  – cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  – należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  – na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  – rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  – aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  – aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  – aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Dalsze zalecania Ks. Biskupa Mariana Rojka:

– Przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i rozszerza tę dyspensę na osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Równocześnie zachęca do duchowego przeżywania Mszy świętej za pośrednictwem środków społecznej komunikacji i gorliwej modlitwy we wspólnotach zakonnych, kapłańskich oraz rodzinnych.

– Uwrażliwia duszpasterzy i wiernych świeckich na potrzebę szczególnej troski o osoby starsze, chore i samotne. Niech zachęcają je do ofiarowania swoich trudów i cierpień w intencjach Kościoła, Ojczyzny i świata oraz owocnego przeżywania w duchu wiary i ufności w Boże Miłosierdzie obecnej trudnej sytuacji i czasu Wielkiego Postu.

– Wzywa do zawieszenia zaplanowanych rekolekcji wielkopostnych oraz innych wspólnotowych wydarzeń liturgicznych, prosząc o ich przesunięcie na okres późniejszy. Niech ten czas zostanie wykorzystany na modlitwę rodzinną oraz różne formy pogłębiania wiary i życia duchowego.

– Prosi kapłanów, wspólnoty życia konsekrowanego (żeńskie i męskie), aby każdego dnia o godzinie 20.30 w kościele lub kaplicy odmawiali różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy nimi się opiekują, służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wierni zaś niech w tym samym czasie modlą się na różańcu w swoich wspólnotach rodzinnych. Niech w naszych kościołach i domach śpiewa się suplikacje.

– Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

– Z pasterskim błogosławieństwem.

 1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 8.45 i po Mszy św. o godz. 12.00, a w kościołach filialnych po Mszy św.
 2. Pan Mieczysław Komisarczuk będzie zbierał składki od członków TP KUL w innym czasie.

II. W tym tygodniu:

  1. Uwaga uczestnicy Seminarium Odnowy Wiary, w związku z zagrożeniem epidemicznym zawieszamy spotkania. Prosimy, by czas przeznaczony na rozmyślanie poświęcić na medytację nad Ewangelią z dnia bieżącego. Gdy minie zagrożenie wrócimy do spotkań.
  2. W czwartek – uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.00, 7.30 i o 17.00. Zapraszamy.
  3. W piątek o godz. 16.00 odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Mszę św. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustów.

III. W przyszłą niedzielę:

  1. Mieliśmy rozpocząć rekolekcje wielkopostne. Ze względu na w/w sytuację rekolekcje odkładamy. Dodatkowo nasz rekolekcjonista wrócił z Danii i obowiązuje go kwarantanna.
  2. Dlatego też Msze św. we wszystkich kościołach filialnych w przyszłą niedzielę będą tak, jak w każdą niedzielę.

IV. Inne:

  1. Bóg zapłać za ofiary złożone na Sanktuarium: bezimiennie z Krasnobrodu – 10.000 zł., z Krakowa i z Zamościa po 500 zł., z Nowej Wsi – 200 zł., z Malewszczyzny – 100 zł., z Krasnobrodu i z Zamościa po 100 zł. Na konto parafii wpłynęły ofiary: z Lublina i z Tomaszowa po 1000 zł., z Zamościa – 200 i 80 zł. i z Podklasztoru – 100 zł.
  2. Na kwiaty do grobu Pana Jezusa – KŻR Władysławy Dziura z Zielonego – 210 zł.
  3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik katolicki Niedziela z dodatkiem – książeczką o dobrej spowiedzi – cena numeru 6 zł.
  4. Modlitwa do Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Możesz również polubić…