OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 19.04.2020 R.

I. W dniu dzisiejszym – Niedziela Miłosierdzia Bożego – Patronalne Święto Caritas.

  1. O godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczniemy adorację przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do łączności z nami poprzez Internet.

II. W tym tygodniu:

  1. W liturgii Kościoła obchodzimy w czwartek uroczystość św. Wojciecha – głównego Patrona Polski, w sobotę – św. Marka Ewangelisty.

III. W przyszłą niedzielę:

 1. W ostatnią niedzielę kwietnia sprawowaliśmy Mszę św. na cmentarzu grzebalnym. Z racji pandemii koronawirusa odwołujemy tę Mszę św. Natomiast będą Msze św. w kaplicach dojazdowych w intencjach, które były zamówione na 26 marca.

IV. Inne:

  1. Bóg zapłać za ofiary składane na remont i teraz też na utrzymanie naszego Sanktuarium. Dziękuję za te dary serc, które w miarę możliwości składacie na miejscu i za te, które przesyłacie na konto parafii, często z dopiskiem „na tacę”. I tak złożono: na kwiaty KŻR z Podklasztoru – 120 zł. oraz Koło Pszczelarzy z Krasnobrodu na paschał – 500 zł., rodzina z Krasnobrodu – 300 zł., z Zamościa – 200 zł., z MW – 100 zł. i bezimiennie – 100 i 50 zł. Natomiast na konto parafii wpłynęły ofiary – z Krasnobrodu: rodzina – 2500 zł., inna rodzina – 1000 zł., KŻR Zofii Podolak – 300 zł., rodzina – 300 zł. ponadto – raz – 250 zł., raz – 200 zł., 4 razy po 100 zł. i 4 razy po 50 zł., z Kalinowic – 1000 zł. i 700 zł., z Lublina – 500 zł., z Lipska Polesia – 350 zł., z Małoniża k. Łaszczowa – 200 zł.,  z Łuszczacza – 150 zł., z Dominikanówki – 100 zł., z Zamościa – 70 zł., z Rzeszowa – 50 zł. i z WH – 30 zł. Ze wzruszeniem mówimy: Niech Bóg błogosławi ofiarodawcom.
  2. Kontynuujemy prace przy dachu od strony północnej. Za niedługo weźmiemy się za dzwonnicę. Ponadto rozpoczęliśmy wielką inwestycję przy tzw. Starej Gminie. Po latach przygotowań rozpoczęliśmy w tym tygodniu prace remontowe. Chcielibyśmy, by był tam skromny Dom Pielgrzyma i budynek służył też jako miejsce spotkań dla mieszkańców Podklasztoru.
  3. Wczoraj dobrzy ludzie wykosili i uprzątnęli chaszcze z terenu naszej Kalwarii. A napracowali się: z Wólki Husińskiej: Magdalena Osuch, Krzysztof Osuch, Andrzej Czapla, Andrzej Grela i Marcin Michoński oraz Mirosław Gontarz z Nowej Wsi. Niech Bóg Wam błogosławi.
  4. Dziękuję bardzo serdecznie właścicielom Marketu w Krasnobrodzie za wszelką pomoc, jakiej doświadczamy w tych dniach i także za udostępnienie możliwości rozprowadzania paschalików i baranków Caritasu. Prosimy też o Boże błogosławieństwo dla was.
  5. Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu: ààà

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Możesz również polubić…