OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.05.2020 R.

I. W dniu dzisiejszym:

  1. Komunikat Pasterza Diecezji.
  2. Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Odmawiana jest po Mszy św. wieczornej.
  3. Po Mszy św. Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się w kościele zebranie Legionu Maryi, także członków wspomagających. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ze względu na epidemię koronawirusa.

II. W tym tygodniu:

  1. Nabożeństwa majowe w Sanktuarium odprawiamy codziennie o 17.30. Zapraszamy.
  2. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego będzie w sobotę. Nie będzie ono tak jak zazwyczaj. Pominiemy używanie znaków. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00.

III. W przyszłą niedzielę:

  1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Kończy się okres Wielkanocy.
  2. W parafii pw. Zesłania Ducha Świętego odpust parafialny.

IV. Inne:

  1. Bóg zapłać ofiary składane na remont sanktuarium i jak niektórzy zaznaczają na tacę: z Parczewa – raz 1000 zł. i raz 200 zł., Monika i Grzegorz z Warszawy – 400 zł., bezimiennie z Wólki Husińskiej – raz 400 zł. i raz 200 zł., po 200 zł. – z Podklasztoru, z Suśćca i z Zamościa, z Tomaszowa – 150 zł., po 100 zł. – trzy razy z Krasnobrodu oraz z Chełma i z Zamościa oraz z Krasnobrodu – 50 zł. Na konto parafii wpłynęły ofiary: z Malic k. Werbkowic – 500 zł., z Małoniża k. Łaszczowa – 250 zł. i z Krasnobrodu – 100 zł. Niech Bóg błogosławi wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom. Trwają prace przy elewacji dzwonnicy, zwłaszcza od strony wirydarza. Będzie przebudowana. W tym tygodniu chcemy ruszyć z całkowitą wymianą więźby drewnianej na dzwonnicy. Tu musieliśmy zrobić inwentaryzację dla konserwatora zabytków. To jest już uczynione. No i posuwają się prace przy Starej Gminie.
  2. Dziękuję serdecznie tym mieszkańcom Majdanu Wielkiego, którzy pracowali przy wymianie pokrycia daszków nad stacjami Drogi Krzyżowej na Kalwarii. Byli to: Dariusz, Piotr, Edward i Mariusz.
  3. Wielkie też podziękowanie panom Tomaszowi i Robertowi za wykoszenie chwastów na Kalwarii i z terenu cmentarza przykościelnego.
  4. W tym tygodniu zapraszam na Krąg Biblijny. Odbędzie się wyjątkowo w czwartek po Mszy św. wieczornej.
  5. Jest do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” w cenie 6 zł.
  6. Modlitwa do Pani Roztocza.

Komunikat Biskupa Diecezjalnego

1/ Dołączając się do słów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, wzywam wszystkich wiernych naszej diecezji, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym.  Zachęcam do uczestnictwa we Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych.

Przed nami nowe wyzwania dotyczące codziennej pracy duszpasterskiej. Dołóżmy wszelkich starań, by wykorzystać trudne doświadczenie ograniczonych możliwości bezpośredniego kontaktu z wiernymi do jeszcze bardziej gorliwej posługi wobec rodzin, młodzieży i dzieci. Pamiętajmy o wspólnej odpowiedzialności za żywotność naszych parafii. Uczyńmy wszystko, by czas próby w postaci pandemii, która ciągle jeszcze trwa, zaowocował pogłębionym życiem duchowym, a pomysły i inicjatywy duszpasterskie realizowane w rzeczywistości wirtualnej, znalazły skuteczną kontynuację w konkretnej trosce o żywą wspólnotę Kościoła w jego duchowym i materialnym wymiarze.

2/ W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi Pierwszej Komunii świętej w naszej diecezji w 2020 r., podtrzymuję decyzję jej przeniesienia na miesiąc październik. Uwzględniając jednak sytuację w kraju i złagodzenie wielu obostrzeń dotyczących życia publicznego, dopuszczam możliwość zorganizowania Pierwszej Komunii świętej w innym terminie.

W takiej sytuacji rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz księża proboszczowie poszczególnych parafii biorą na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie takiego wydarzenia oraz zapewnienie należytych środków bezpieczeństwa. Wskazane jest, by duszpasterze uzyskali od rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej pisemne oświadczenia potwierdzające ich wolę zmiany terminu tego wydarzenia oraz świadomość odpowiedzialności za jego bezpieczny i zgodny z obowiązującymi rygorami sanitarnymi przebieg.

3/ Wskazania co do organizacji liturgicznych Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Dnia kapłańskiego w Sanktuarium MB w Krasnobrodzie zostaną podane w najbliższym czasie.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Możesz również polubić…