Pielgrzymka Parafialnych Rad Duszpastersko-Ekonomicznych, Sanktuarium w Krasnobrodzie, 19 kwietnia 2015 r.

Program pielgrzymki

Godz. 12.00
Msza św. – przewodniczy Kanclerz Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Michał Maciołek

Godz. 13.00
– Prelekcja – ks. Kan. Waldemar Kostrubiec

Godz. 13.30
– Przejście z modlitwą różańcową do Kaplicy Objawień na Wodzie.

Możesz również polubić…