Podpisanie umowy z NFOŚiGW na Termomodernizację Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”. W ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie podpisano umowę dotacji nr 510/2021/Wn03/OA-tr-ku/D z dn. 25.06.2021r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 8 112 012,00 PLN

Wysokość dotacji z NFOŚiGW: 7 706 411,00 PLN