Prace konserwatorsko-restauracyjne Kaplic: św. Onufrego, św. Mikołaja, św. Antoniego i Kaplicy NMP na Wodzie przy Alei NMP w Krasnobrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2024
(Znak sprawy: Z.271.1.2024)
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prace konserwatorsko-restauracyjne Kaplic: św. Onufrego, św. Mikołaja, św. Antoniego i Kaplicy NMP na Wodzie przy Alei NMP w Krasnobrodzie”
 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród
NIP 9221590565, REGON 040065050
Adres poczty elektronicznej: ederus56@gmail.com
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/
 
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00
 
Załączniki