Uroczystości 100 urodzin s. Marii Ściwiarskiej

W sobotę 12 marca 2016 r. w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie odbyła się piękna uroczystość z okazji setnych urodzin siostry Marii Ściwiarskiej (ur. 7 marca 1916 r.) ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Jubileusz ten połączony był także z 80. rocznicą życia zakonnego Siostry Marii oraz 64. rocznicą Jej pracy w Krasnobrodzie.

smsUroczystość, która odbyła się w setną rocznicę chrztu Siostry Marii zgromadziła w krasnobrodzkim sanktuarium wielu gości. Wśród nich byli biskupi: JE ks. biskup Marian Rojek – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz pochodzący z krasnobrodzkiej parafii JE ks. Biskup Mieczysław Cisło – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, księża, Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus prof. dr hab. Halina Karaś wraz z siostrami, które przyjechały z różnych stron Polski i z zagranicy, władze samorządowe Krasnobrodu, rodzina Siostry Jubilatki oraz licznie zgromadzeni parafianie.

To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się od programu słowno-muzycznego o życiu i posłudze Siostry Marii, który na podstawie scenariusza opracowanego przez pochodzącą z Jacni siostrę Urszulę (również ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus) i pod jej kierownictwem zaprezentowały dzieci ze Scholi Dziecięcej z Parafii NNMP w Krasnobrodzie działającej kierunkiem p. Ewy Monastyrskiej.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. w intencji dziękczynnej za 100 lat życia Siostry Marii oraz z prośbą o dalszą opiekę i łaski Boże dla Niej. Mszy św. przewodniczył JE ks. bp Marian Rojek, który wygłosił piękną homilię bogatą w informacje z Jej życia. Wspólnie z Pasterzem Diecezji Mszę św. koncelebrowali: JE ks. bp Mieczysław Cisło, ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk, ks. senior Roman Marszalec, ks. dr Ryszard Mazurkiewicz – wikariusz biskupi ds. zakonnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz kilkunastu innych kapłanów, głównie rodaków naszej parafii i pracujących tutaj dawniej wikariuszy.

Wzruszającym momentem uroczystości było odnowienie ślubów przez Siostrę Marię oraz poświęcenie i wręczenie medalika, którego dokonał JE ks. Biskup Marian Rojek.

Oprawę Mszy św. zapewniły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus oraz miejscowy Chór Parafialny.

Po Mszy św. przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia i życzenia składane Jubilatce. Jako pierwsza głos zabrała Matka Generalna Zgromadzenia prof. dr hab. Halina Karaś, która oprócz życzeń złożonych Siostrze Marii wyraziła też słowa podziękowania dla Pasterza naszej diecezji JE ks. bp. Mariana Rojka, ks. proboszcza Eugeniusza Derdziuka oraz wszystkich zaangażowanych w zorganizowane uroczystości. Do życzeń dołączył się także JE ks. bp Mieczysław Cisło, dziękując jednocześnie za wsparcie modlitewne i nie tylko, którym Siostra Maria obdarzała Księdza Biskupa od czasu, gdy był klerykiem do chwili obecnej. Życzenia przekazał i swoimi wspomnieniami z wieloletniej współpracy z Jubilatką podzielił się również były wieloletni proboszcz krasnobrodzkiej parafii ks. Roman Marszalec. Odczytano też listy, które do Siostry Marii skierowali: Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Były też wystąpienia, życzenia i kwiaty od Rady Parafialnej, w imieniu której wystąpił Zbigniew Bełz oraz od Legionu Maryi, Galilei, władz samorządowych Krasnobrodu – burmistrza Kazimierza Misztala, przewodniczącego rady Miejskiej Rolanda Wyrostkiewicza oraz radnych, rodziny Siostry Marii oraz parafian.

We wszystkich wystąpieniach podkreślano głęboką wiarę Jubilatki, Jej skromność, pokorę, pracowitość, radość z życia, powołania, spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, a także umiłowanie kwiatów.

Po uroczystościach w kościele, dalszy ciąg obchodów 100 urodzin Siostry Marii miał miejsce w Domu Pielgrzyma. Tam przy wspólnym obiedzie była okazja do rozmów i wspomnień. Zebranym czas umilał zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu prezentując piękne pieśni religijne.

M. Czapla

Możesz również polubić…