Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie
Diecezja Zamojsko-LubaczowskaWYŚLIJ INTENCJĘ

AKTUALNOŚCI

Informacje

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie
ul. Tomaszowska 18
22-440 Krasnobród

Ks. Proboszcz (Egzorcysta)
Tel/fax:84 660 78 14
(dostępny dla dzwoniących
w godzinach: 8:30-9:00)


Kancelaria Parafialna
Tel./fax:84 660 71 43
(Pracuje w godzinach:
8:30 - 10:00 i 17:00 - 18:00)


E-mail: nmp3@wp.pl

Numer konta parafii: 62 9639 0009 2002 0055 0749 0001

Liturgia

Pierwsze czytanie Psalm responsoryjny Śpiew przed Ewangelią Ewangelia

Duszpasterstwo

Proboszcz: ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk
tel. 84 660 78 14
e-mail: ederdziuk@pro.onet.pl
Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk
Ksiądz Senior: ks. Prałat Roman Marszalec
(proboszcz od 18.07.1982 do 25.09.2010)
ks. Prałat Roman Marszalec
Wikariusze:

ks. mgr Krzysztof Augustynek
tel. wew: 23
e-mail: krzysztof.augustynek(at)gmail.com

ks. mgr Krzysztof Augustynek
ks. mgr Piotr Jakubiak
tel. wew: 21
e-mail:
ks. mgr Zbigniew Kurek
tel. wew: 22
e-mail: zkurek(at)poczta.fm

Kapelan Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim: ks. Kanonik mgr Leon Rogalski
ks. Kanonik mgr Leon Rogalski

Polecamy

Statystyki

Online
2

Dzisiaj
45

Ten tydzień
830

Ten miesiąc
1864

Ten rok
1864

Wszystkich
1864


Rekord:
296 (25.01.2015)

PROJEKT
Koncert kolęd Haliny Frąckowiak
Udostępnij na FB Dodane przez: Administrator dnia: 29/01/15 09:45AM kategoria: Strona główna wyświetleń: 36

Image


Koncert kolędowo-jasełkowy
Udostępnij na FB Dodane przez: Administrator dnia: 24/01/15 04:38PM kategoria: Życie parafii, Strona główna wyświetleń: 60

Image


Rekolekcje przedadwentowe
Udostępnij na FB Dodane przez: Administrator dnia: 02/12/14 10:11PM kategoria: Życie parafii, Strona główna wyświetleń: 427

Rekolekcje przedadwentowe, które w Wiedniu w dniach 13-14.11.2014 (parafia Gartenstadt) prowadził Ksiądz Prałat dr Eugeniusz Derdziuk.

Konferencja 1:

Konferencja 2:

Konferencja 3:

Kazanie:

Artykuł informujący o naukach Księdza Prałata w języku niemieckim:
http://www.goodnews-wien.at/2014/11/ein-exorzist-wien/


Wybory Parafialnej Rady Duszpastersko-Ekonomicznej
Udostępnij na FB Dodane przez: Administrator dnia: 01/12/14 06:56PM kategoria: Życie parafii, Strona główna wyświetleń: 335
DEKRET

 

Zamość, 19 listopada 2014 r.

L.dz. 562/Gł/14

 

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

  

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę,4 stycznia 2015 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

 

† Marian Rojek

                                                                                                                                 Biskup

Ks. Michał Maciołek

Kanclerz

 

 

Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna. Okręgi wyborcze

 

I. Dominikanówka i  Klocówka

II. Niemirówek, Zaboreczno i Kolonia Partyzantów

III. Hutków

IV.  Krasnobród – dwie osoby

V. Łuszczacz i Róża

VI. Majdan Mały

VII. Majdan Wielki – dwie osoby

VIII. Nowa Wieś

IX. Podklasztor – dwie osoby

X. Wólka Husińska i Husiny

XI. Zielone.

 

Regulamin wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych

 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (nadal obowiązujący pomimo daty)

 

 

1.           Kandydatami na członków do Rad Duszpastersko Ekonomicznych są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.           Czynne prawo wyborcze (w obszarze okręgu wyborczego) przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3.           Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.           Pięć tygodni przed wyborami proboszcz do publicznej wiadomości podaje nazwy i liczbę okręgów wyborczych.

5.           Cztery tygodnie przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

6.           Liczba zgłoszonych kandydatów w okręgach nie powinna przekraczać dziesięciu osób i być mniejsza niż trzech kandydatów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

7.           Tydzień przed wyborami proboszcz lub rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów w poszczególnych okręgach. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

8.           W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady, sprawę rozstrzyga kuria diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji, ale nie później niż 14 dni.

9.           W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskiem kandydata składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Świętej, bądź też składa się do urn wyborczych, we wskazanym przez miejscowego proboszcza lub rektora pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 5 osób wyznaczonych przez miejscowego proboszcza, z listy zgłoszonych kandydatów.

10.       Każdy z głosujących ma obowiązek podania jednego nazwiska na swojej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajduje się więcej niż jedno nazwisko, tylko pierwsze uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

11.       Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania w danym okręgu wyborczym, są uznane za nieważne.

12.       Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

13.       W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać odwołania (na piśmie) w ciągu dwóch tygodni (od daty wyborów) w Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

14.       Po ogłoszeniu wyników wyborów nowo wybrane Rady podejmują swe funkcje na okres 5 lat i automatycznie przestają funkcjonować Rady wybrane we wcześniejszym okresie.

15.       Przewodniczącym nowo wybranej Rady, zgodnie z normami kan. 536 § 1 KPK jest proboszcz lub rektor danej wspólnoty wiernych.

16.       Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaje wybrany zwykłą większością głosów Zastępca Przewodniczącego Rady. Może nim być jedynie osoba świecka. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiemjest sporządzanie protokołów ze wszystkich zebrań Rady. Protokoły z zebrań mają być przechowywane w archiwum parafialnym.

17.       Nowo wybrana Rada powinna złożyć uroczyste ślubowanie wobec wspólnoty parafialnej lub na pierwszym posiedzeniu rady.

18.       Protokół z przeprowadzonych wyborów należy złożyć w Kurii Diecezjalnej w Zamościu ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników wyborów.

 

+ Wacław Tomasz Depo

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Ks. Krzysztof A. Firosz

        Kanclerz

 

Zamość, 9 października 2009 roku


Płyta zespołu młodzieżowego
Udostępnij na FB Dodane przez: Administrator dnia: 15/08/14 11:55PM kategoria: Życie parafii, Strona główna wyświetleń: 719

Już niedługo będzie można nabyć nową płytę zespołu młodzieżowego z naszej parafii.
Oto nagranie z tej płyty:


POZOSTAŁE STRONY:
1 2 >