Inne obiekty

Pomnik Chrystusa Dobrego Pasterza

Pomnik powstał w czasie trwania nowenny przed 2000 rokiem Chrześcijaństwa. Autorem projektu i wykonawcą jest absolwent Szkoły Plastycznej w Zamościu Andrzej Gontarz mieszkaniec Krasnobrodu. Fundamenty pomnika zostały wykonane z żelbetonu o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. Postać Chrystusa Dobrego Pasterza – Proboszcza Świata wykonano z bloku piaskowca szydłowieckiego. Na pomniku umieszczono napis: „W Roku 1997 – Roku Chrystusa – Wielkiej Nowenny u progu III Tysiąclecia Chrześcijaństwa Parafianie Krasnobrodzcy”. Poświęcenie pomnika w dniu 1 lipca 1997 roku dokonał Ks. Abp Damian Zimoń z Katowic.

Pomnik Jana Pawła II

Projektantem i wykonawcą pomnika jest Absolwent Szkoły Plastycznej w Zamościu Andrzej Gontarz mieszkaniec Krasnobrodu. Tworzywo pomnika – piaskowiec szydłowiecki. Napis na pomniku: „Ojcze Święty utwierdzaj w wierze owczarnię Chrystusową na III Tysiąclecie Chrześcijaństwa – Parafianie Krasnobrodzcy”. Poświęcenie pomnika dokonał Ks. Abp Józef Życiński z Lublina w dniu 1 lipca 1998 roku. Oba pomniki powstały staraniem Ks. Romana Marszalca, przy finansowym wsparciu tutejszych parafian.