Księgi liturgiczne

Mszał Rzymski (łac. Missale Romanum) – najważniejsza księga liturgiczna w Kościele katolickim obrządku rzymskiego, zawierająca teksty stałych i zmiennych części mszy, ułożonych w kalendarzowym porządku niedziel i świąt oraz teksty na uroczystości świętych. Po raz pierwszy, obowiązujący dla całego kościoła katolickiego Mszał, zatwierdzony na Soborze Trydenckim został opublikowany w 1570 roku. Z niewielkimi zmianami obowiązywał przez 400 lat, do czasu Soboru Watykańskiego II.

Mszał Rzymski z 1898r.

Mszał Rzymski z 1898r.

Mszał Rzymski z 1674r.

Mszał Rzymski z 1674r.

Skrócony Mszał z 1713r.

Skrócony Mszał z 1713r.

Mszał Rzymski z 1756r.

Mszał Rzymski z 1756r.

Mszał Rzymski z 1766r.

Mszał Rzymski z 1766r.

Mszał Rzymski z 1688r.

Mszał Rzymski z 1688r.

Pulpit i Mszał Rzymski

Pulpit i Mszał Rzymski