Kościół filialny p.w. Św. Stanisława Kostki w Hutkowie

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wydany w 1884 roku wymienia istniejącą już wieś Hutków, w której zamieszkiwało 66 rodzin co stanowiło 590 osób w tym 499 katolików, 9 prawosławnych i 11 Żydów.

W 1923 roku mieszkańcy wioski wybudowali drewniany kościółek p.w. Św. Stanisława Kostki. Powierzchnia użytkowa świątyni ok. 30 m2 o kubaturze 150 m3. Msze św. odprawiano sporadycznie (odpust, poświęcenie pól). Z każdym rokiem liczba rodzin rosła co nie przekładało się na wzrost mieszkańców zwłaszcza w początkach XXI w. Dane z 2009 roku: liczba rodzin 115, liczba osób 440. Wszyscy wyznania rzymskokatolickiego. Pomimo spadku urodzin dotychczasowa świątynia była niewystarczająca dla uczestników nabożeństwa. Myśl rozbudowy kościółka powstała w 1983 roku z inicjatywy ks. proboszcza Romana Marszalca i mieszkańców wioski wśród których najbardziej aktywny okazał się Józef Chyrchała, on też przekazał gratisowo plac pod budowę świątyni. Zanim uzyskano od władz wojewódzkich w Zamościu pozwolenie na rozbudowę, pokonano wiele trudności natury prawnej. Obiekt sakralny powiększono o 106 m 2 o kubaturze 434 m3, a powierzchnia działki budowlanej wynosi 1025 m2. Miejsce rozbudowy uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zamościu. Projekt rozbudowy wykonał Eugeniusz Koba z Zamościa. Budulec to jodłowe bale o grubości 14 cm posadowione na żelbetonowej ławie, wieża także z bali i desek. Prace ciesielsko-budowlane prowadził Józef Kawalec z Suchowoli z synem Stanisławem zamieszkałym w Majdanie Wielkim. Wnętrze kościoła wyłożono boazerią, a wykonawcą był stolarz Dionizy Kowalik z Ciotuszy Nowej. Kościół pokryto blachą ocynkowaną a kopułę blachą miedzianą. Wykonawcami byli bracia Kazimierz i Wiesław Kmieć. Należy podziękować wszystkim mieszkańcom wioski za składane ofiary pieniężne i wykonywaną tzw. pracę społeczną.

Kościół poświęcił 22 września 1985 roku Ks. Bp Bolesław Pylak Ordynariusz Diecezji Lubelskiej. Msza św. z wyjątkiem lipca i sierpnia odprawiana jest w każdą niedzielę i święto o godz. 8.00. Dzień odpustu ku czci św. Stanisława Kostki ustalono na niedzielę w pobliżu dnia 18 września.