Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2023, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród, „Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2023
(Znak sprawy: Z.271.1.2023)
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród
NIP 9221590565, REGON 040065050
Adres poczty elektronicznej: ederus56@gmail.com
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIAR ROBÓT
Załącznik nr 2 do Zapytania oferowego – Projekt umowy -1 roczna
Załącznik nr 3 -Wzór Formularz ofertowego
Załącznik nr 4 -Wzór wykazu robót
Załącznik nr 5 -Wzór wykazu osób
Załącznik nr 6 -Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy ukr
Załącznik nr 7 -Wzór oświadczenia wykonawców

26-01-2024 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2024-01-30 MODYFIKACJA TREŚCI ZO TERMIN
2024-02-20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
2024-02-27 PROTOKÓŁ Z WYBORU W RAMACH POSTĘPOWANIA