Teksty o Matce Bożej

Modlitwy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Litania do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu Świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Szafarko Łask Bożych – módl się za nami
Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami
Śnieżna Pani adorująca Syna Bożego – módl się za nami
Pocieszycielko ludu Zamojszczyzny – módl się za nami
Matko wysiedlonych – módl się za nami
Nadziejo przebywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich – módl się za nami
Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy- módl się za nami
Nadziejo matek oczekujących potomstwa – módl się za nami
Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich – módl się za nami
Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem – módl się za nami
Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do Ciebie – módl się za nami
Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej – módl się za nami
Natchnienie dla wędrującej młodzieży – módl się za nami
Podporo dla ludzi w podeszłym wieku – módl się za nami
Matko jedności i miłości małżeńskiej – módl się za nami
Matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie – módl się za nami
Natchnienie dla poetów i malarzy – módl się za nami
Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – módl się za nami
Pani lasów krasnobrodzkich – módl się za nami
Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich – módl się za nami
Matko źródlanych wód krasnobrodzkich – módl się za nami
Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice poświęcone Tobie i Świętym Pańskim – módl się za nami
Pani Krasnobrodzka ozdobiona koronami papieskimi – módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Usłysz Pani, głosów serc, wdzięcznych Ci za otrzymane łaski i chroń płaszczem Twojej Opieki nas modlących się i naszych bliskich, a przemożna Twoja moc niech prowadzi nas do domu naszego Ojca w niebie. Amen.
Pod Twoją Obronę, uciekamy się Święta Boża Rodzicielko
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
Ale, od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasz, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza,
Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ KRASNOBRODZKIEJ O DOBRE ŻYCIE

Maryjo, Pani nasza Krasnobrodzka,
której życie szczególniej od Be­tlejem
przez Nazaret aż na Kal­warię tak jest podobne do życia naszego
naucz nas tak kochać Boga i ludzi jak Ty,
tak ufnie i kornie pełnić wolę Bożą jak Ty,
tak znosić cierpienia jak Ty je zno­siłaś
i posiąść podobną radość i szczęście
jakie posiadasz Ty w Kró­lestwie Syna Twego w niebie. Amen.

MODLITWA W POTRZEBIE

Miłosierna Matko, Krasnobrodzka Szaf arko Łask.
Z żywą wiarą i go­rącą miłością w sercu staję przed Tobą,
aby Twemu Sercu powie­rzyć swe wszystkie troski, kłopoty i bóle,
wszystkie radości i nadzieje, potrzeby duchowe i materialne,
ca­łego Narodu i Kościoła Św.
Uproś nam u Syna Swego Zbawiciela mi­łosierdzie i łaskę. Amen.
Tekst: Ks. Andrzej Jabłoński

Pieśni do Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Witaj Maryjo

Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani
Tylu łaskami wsławiona.
Tobie składamy serca nasze w dani
Na wieki bądź pozdrowiona.
Spojrzyj na lud Twój z tej zamojskiej ziemi
Zbierz wszystkie łzy i cierpienia.
Wspieraj nas z nieba modłami swoimi
Daj siły, wiedź do zbawienia.

Słowa pieśni napisał ks. Dominik Maj podczas pobytu w obozie koncentra­cyjnym w Dachau. Pieśń Witaj Maryjo” jest śpiewana w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie na odsło­nięcie obrazu. Tą pieśnią rozpoczy­nają się również niedzielne msze Św.

Do Krasnobrodu Naród cały

Krasnobrodu Naród cały,
Przed swej Królowej śpieszy tron
Aby Jej złożyć hołdy chwały,
Hen aż z najdalszych Polski stron.
Błogosław nam, Królowo
Na cały życia czas
Wierność ślubujem Ci na nowo
A Ty do Boga prowadź nas.
Od długich wieków rządzisz nami
Królową jesteś trzysta lat.
Wiec dziś ze łzami Cię błagamy,
Niech poda rękę bratu brat.
Błogosław nam, Królowo
Na cały życia czas
Wierność ślubujem Ci na nowo
A Ty do Boga prowadź nas.
Rozpal w narodzie płomień wiary,
Aby królował w sercach Bóg,
Przyjm trud codzienny, przyjm ofiary,
Uświęć pot krwawy ziemskich dróg.
Błogosław nam Królowo…
ks. Dominik

Hejnał

Na koronację biją dzwony,
na pozdrowienie,
na uwielbienie,
na ukochanie,
Świata Królowej
Krasnobrodzkiej Pani.
Na koronację biją serca,
spraw cudów moc
na Polski przyszły los,
Kościoła zbożny siew,
wiary zwycięski zew.
Matko Kościoła
Krasnobrodzka Pani.
ks. Andrzej Jabłoński

Twórczość literacka o Matce Bożej Krasnobrodzkiej

Pośród lasów mieszkasz
Tu rzeka łask płynie
Nie znana w nich niegdyś
Tu obraz Twój słynie

Opuściłaś swój tron
Toś miejsce obrała
Znak to iż nas kochasz
I dawniej kochała

Na głowie Twojej lśni
Ze złota korona
Boś od swego ludu
Szczerze uwielbiona

Po wieki króluj nam
na zamojskiej ziemi
Matką nam zawsze bądź
My dziećmi Twoimi

(teksty zaczerpnięte z głównego ołtarza w Krasnobrodzie)

Marsz Pątników

(Kontrafaktura pieśni „Marsz Polonia”)
Gdy od wzgórz tych roztoczańskich
biją we świat dzwony,
przychodzimy Krasnobrodzkiej
Pani się pokłonić
ref. Marsz, marsz, pątnicy, marsz wierny narodzie,
dzisiaj cel twojej pielgrzymki tutaj w Krasnobrodzie.
Bo tu obraz Matki Bożej
od lat z cudów słynie,
tu od wieków na lud
wierny wciąż łask rzeka płynie.
ref. Marsz ,marsz, pątnicy….
Do stóp Pani Krasnobrodzkiej –
w słocie czy w upale –
prośby swoje przynosimy,
Jej głosimy chwałę.
ref. Marsz, marsz, pątnicy….
Ty nasz wielki trud pielgrzymi
pobłogosław Panie,
przyjm modlitwy nasze korne,
przyjm nasze błaganie.
ref. Marsz, marsz, pątnicy….
Marianna Olszewska
Krasnobród-18.08.1996

(wyk zespól„ Wójtowianie” podczas odpustu ku czci Św. Rocha)

Matka Boża siewna, zielna,
Kalinowa i źródlana
Skrzyżowała jasne dłonie
W szumy leśne zasłuchana

W co się cała zapatrzyła?
O czym myśli, co przeczuwa?
Czy to sztylet, czy też miłość,
Bólem serce jej przekłuwa?

Marianna Olszewska
Krasnobród

Idziemy z Zamojskiej Ziemi
do Twego, Maryjo, ołtarza;
swój trud Tobie w darze niesiemy,
a Ty nam swe łaski pomnażaj.
Spójrz, deszcz siecze nam nasze twarze
i pot ciecze z czoła strugami.
Do Twojej śpieszymy stolicy
dojść pozwól, daj siły, bądź z nami!
Wśród lasów królujesz Roztocza,
Krasnobród – toś miejsce obrała.
Bądźże tu więc uwielbiona.
Cześć Tobie Maryjo i chwała!
Spójrz, deszcz…
Choć droga jest trudna i długa,
gdy Ty poprowadzisz – dojdziemy.
I każdy z nas, Pani, Twój sługa-
pątnicy zamojskiej tej ziemi.
Spójrz, deszcz…
Po drodze Twą chwałę głosimy
w każdym miasteczku i wiosce,
błagania przed tron Twój niesiemy:
Błogosław, o Maryjo, Polsce.
Spójrz, deszcz….
Przed Boży tron złóż nasze prośby,
zlej łaski na Kościół nasz cały.
Pod wodzą Polaka- Papieża
do Bożej poprowadź nas chwały.

Marianna Olszewska (1997 rok)

Maryja Krasnobrodzka

Cóż to za postać wspaniała, urocza,
To Matka Boga – to Pani Roztocza.
Zawsze broniła od nieszczęść i głodu,
Miej nas w opiece Pani Krasnobrodu.

Przepiękne oblicze, promieniująco czyste,
A suknia na niej tak powłóczysta,
U stóp na trawce i skrawku pieluszki
Leży Dzieciątko, to Jezus Maluśki.

Jakaż do dla nas jest wielka łaska,
Że codziennie patrzysz z cudownego obrazka,
O Matko Najświętsza dzielnieś ratowała,
Kiedy nam wszystkim śmierć w oczy patrzała.

Więc unieś dziecię, pokaż ludowi,
Niech nas Twój Syn rączką Błogosławi,
I prowadź nas biednych do swego grodu
Bądź uwielbiona Matko Krasnobrodu.

Feliksa Lewandowska

Krasnobrodzki Cud

Cudowne źródło ty Matkę widziałeś;
Powiedz proszę, -jaką Ona była?
-Czy może kropelkę wody podałeś,
Aby zmęczoną twarz sobie zrosiła?

Z Nieba do ziemi jest droga daleka. Matko!
dla kogo wielki podjęłaś trud?
Przecież świat już się Zbawienia doczekał,
I otrzymał niejeden Niebieski cud.

Uznałaś potrzebę dania Znaku i tu,
Bo Ruszczykowi tę prawdę wyznałaś.
O chwale Jezusa powiedziałaś mu;
I Tą chwałę przez Krasnobród
głosić chciałaś.

I głosi Krasnobród dary zbawienne.
Matka u Syna tam łaski wyprasza.
Od lat pielgrzymi trud trwa tu niezmiennie;
Szczególnie lipcowy Odpust zaprasza.

Mów Alejo kasztanowa o ludzie,
O jego troskach, którego widziałaś.
Przybywał zmęczony
w pielgrzymim trudzie,
I Ty mu osłoną słoneczną być chciałaś.

Powiedzcie kasztany coście widziały,
Opiszcie wszystkie Odpusty lipcowe.
W letnim wietrzyku tu liście szumiały,
A ludzie znają dobrze waszą mowę.

I wy bociany głoście chwałę Pani,
Co nad łąkami skrzydła rozkładacie.
Wszyscy przybywamy do Niej – poddani!
Chociaż wy lepiej czas i drogę znacie.

A cóż ty powiesz piękny orle biały,
Który nad podziw wzbiłeś się wysoko?
Do Krasnobrodu podjąłeś lot śmiały;
Celu nie chybiłeś, -masz bystre oko.

A cóż wy powiecie łąki i lasy,
Którzy swą urodą ściągnęliście Znak.
Tu odbywają się Boże zapasy,
A każdy zwycięzca mówi Bogu – TAK!

Zostań pielgrzymem i Ty bracie miły.
Nie wiesz jak trafić tu
ze swym orszakiem?!
Popatrz na orła jak skrzydła go wzbiły.
On tam leci z biało – czerwonym Znakiem.

Do Matki troskliwej Cię zaprowadzi.
Odmieni niechybnie Twój człowieczy los.
Ona u Syna wszystkie grzechy zgładzi,
I na drogę powrotną napełni Twój trzos…

Ryszard Łusiak