Legion Maryi

W Krasnobrodzie Legion Maryi powstał w 1994 za zgodą ks. Prałata Romana Marszalca – proboszcza parafii Nawiedzenia NMP. W tym też roku przyrzeczenie legionowe złożyło 10 osób. W następnych latach przybywa legionistów czynnych, ale też dwie legionistki odchodzą do wieczności. W tej chwili w naszym legionie jest 10 osób czynnych i 42 wspomagających. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Jan Paweł II powiedział do legionistów: „ Pragniecie służyć każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi”. Niech te słowa będą dla nas wszystkich drogowskazem w naszej posłudze Bogu i Kościołowi.