Księża

ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk (Proboszcz/Egzorcysta)
tel. 84 660 78 14
e-mail: ederdziuk@pro.onet.pl

ks. mgr Andrzej Łopocki (Wikariusz)

ks. mgr Maciej Nizio (Pomoc duszpasterska)
kapelan Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

ks. mgr Artur Juszczak (Wikariusz)

ks. mgr Łukasz Kolasa (Wikariusz)
e-mail: xlukaszkolasa@gmail.com

ks. dr Grzegosz Szubtarski (Pomoc duszpasterska)
e-mail: gszubtarski@op.pl