Róże różańcowe

RÓŻANIEC RODZICÓW ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PRZY SANKTUARIUM NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W KRASNOBRODZIE

Pierwsze Róże Różańcowe Rodziców działające przy Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny powstały w lipcu 2014r. Sama idea modlitwy różańcowej rodziców za dzieci pochodzi z Sanktuarium Matki Bożej Oliwskiej w Gdańsku. Pomysł ten zrodził się bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania Róży Różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa (przez wstawiennictwo Jego Matki i świętych patronów) o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci. Przez lata modlitwy ukształtowały się intencje tej modlitwy, potwierdzone licznymi świadectwami.

Kilkoro rodziców z Krasnobrodu, usłyszawszy świadectwa ogromnej mocy tej modlitwy i mając świadomość licznych zagrożeń czyhających dziś na dzieci, zapragnęło zapoczątkować i rozpowszechnić taki rodzaj modlitwy na naszej Roztoczańskiej ziemi w domu naszej Matki – Pani Krasnobrodzkiej. Pomysł ten z radością pobłogosławił gospodarz tego miejsca ks Eugeniusz Derdziuk obejmując tym samym duchową opiekę nad tym dziełem. Pierwsze sześć Róż Różańcowych powstało jako owoc Misji parafialnych prowadzonych przez ks. Dominika Chmielewskiego. Nasze Róże to wspólnota duchowa połączona najczystszą miłością macierzyńską – miłością Niepokalanej. Istnienie ich wpisuje się w charakter Sanktuarium, jego historię i znaczenie. Każda Róża to historia miłości, radości, bólu i cierpienia poszczególnych rodzin i osób wpisana w karty Ewangelii – życie Jezusa, Maryi, św. Józefa oraz rodzącego się Kościoła, o której opowiada dwadzieścia tajemnic różańca. Nasze modlitwy połączone z ofiarowaniem swojego życia Maryi rozkwitają tworząc ogród różany na tle którego, na cudownym obrazie ukazana jest nasza Matka adorująca maleńkiego Jezusa. Modlitwę różańcową rozpoczęli, propagowali i bardzo umiłowali ojcowie dominikanie, którzy przez ponad dwa wieki opiekowali się tą duchową stolicą Roztocza. Święty Jan Paweł II, oddany czciciel Maryi tak zachęcał do odmawiania różańca:

Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Św. Jan Paweł II, obecny w szczególny sposób w naszym Sanktuarium w swoich relikwiach, sprawuje główny patronat nad wszystkimi różami. Ponadto, każda róża ma swojego świętego patrona. Ufamy, że ta prosta modlitwa przybliża nas coraz bardziej do Jezusa. Oddając nasze dzieci Matce Bożej dajemy im największy prezent, który jest inwestycją nie tylko w ich doczesne życie ale przede wszystkim na wieczność. Ufamy, że przez zasługi Niepokalanej i świętych patronów Bóg obdarzy błogosławieństwem nasze dzieci, ochroni je od skutków naszych osobistych grzechów i słabości, a także od niszczącego wpływu kłamliwych idei światowych. Zawierzając nasze dzieci Maryi mamy pewność, że Ona doprowadzi je do Jezusa. Ojciec Jacek Majewski w swoim dziele ”Pustynia w raj zamieniona” podkreśla władzę Maryi nad szatanem, która jest owocem nie tylko Jej wybrania na Matkę Jezusa ale i osobistej świętości, którą promieniuje. Będąc Niepokalana, czyli bez grzechu, nigdy nie sprzeciwia się Bogu ani Go nie przesłania ale Bożym światłem, którym jaśnieje poraża szatana, który nigdy nie przestaje zwodzić człowieka

Pochodnia jaśniejąca, ziemi granice oświecająca, złotego blasku lustrem obdarzona, wszystka piękna i cała Niepokalana, która światłość zachodu nieznającą wiernym wydała.

Będąc świadomi swoich ograniczeń a także, przewyższającej ludzką, inteligencji Lucyfera, zawierzając nasze dzieci Niepokalanej dajemy im najlepszą i pewną ochronę. Obecność Maryi w Krasnobrodzie jest błogosławieństwem dla jego mieszkańców i pielgrzymów, gdyż tam, gdzie Maryja się objawia nigdy nie zabraknie Bożego błogosławieństwa. Ojciec Jacek Malczewski z przekonaniem więc zachęca nas do ziemskiego pielgrzymowania razem z Maryją mając absolutną pewność, że tylko Ona może nas bezpiecznie zaprowadzić do Jezusa:

Na swoim szczęściu ludzie się nie znacie
Jeżeli Raju za światem szukacie.
W Raj Krasnobrodzką Pustynię zmieniła
Maryja, gdzie się cudownie zjawiła
Spieszcież do Raju synowie Adama,
Tu was otwarta zawsze czeka brama

Na zdjęciu:
Msza Święta z nabożeństwem fatimskim w intencjach Róż Różańcowych Rodziców w Kaplicy Objawień „na Wodzie” – 13.05.2018r

Źródła:

1. Strona internetowa http://www.rozaniecrodzicow.pl
2. ”Pustynia w Ray zamieniona”, Krasnobród-Lublin 2015