Uroczystości i odpusty

1. 31 maja – Diecezjalny Dzień Chorych
2. 1-2 lipca – Odpust Matki Boskiej Jagodnej
3. 15 sierpnia – Odpust Matki Boskiej Zielnej
4. Niedziela po 15 sierpnia – odpust ku czci Św. Rocha, suma w Kaplicy Św. Rocha
5. 8 września – Odpust Matki Bożej Siewnej
6. 1 niedziela października – Odpust Matki Bożej Różańcowej