Kalwaria Krasnobrodzka

Bezpośrednio za murem klasztornym, u stóp Księżej Góry, znajduje się teren o powierzchni około 2 ha zalesiony przez świerki, sosny i modrzewie, na którym usytuowano Kal¬warię Krasnobrodzką. Kalwarię stanowią stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w latach 1980-1981 przez Lucjana Borutę – artystę ludowego z Drohiczyna nad Bugiem. Wszystkie figury o ponadnaturalnej wielkości zostały wykonane w drewnie lipowym. Kalwarię otwiera wstępna stacja nazwana przez artystę stacją Kuszenia. Jej sceny opowiadają o kuszeniu Chrystusa (aby zrezygnował z męki i ofiary krzyżowej), apostołów (aby wygodnie ułożyli sobie życie) i tłumów wraz z żołnierzami (aby ukazali wobec innych swą siłę, władzę i moc).

Stację Zmartwychwstania Pańskiego usytuowano centralnie. Pozostałe stacje ustawiono wzdłuż krawędzi placu, od których biegną alejki do centrum.

Kalwaria Krasnobrodzka powstała staraniem proboszcza Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza i parafian jako wotum wdzięczności za na¬wiedzenie rodzin tutejszej wspólnoty przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Wizerunku i została poświęcona przez biskupa Zygmunta Kamińskiego – sufragana diecezji lubelskiej w dniu 1 lipca 1981 r.

W 2000 roku niszczejące drewniane figury z inicjatywy Proboszcza Ks. prałata Romana Marszalca zakonserwowano i ustawiono na metalowych szczudłach. Więźbę dachową pokryto falistym eternitem, a teren ogrodzono przęsłami metalowymi. Kalwaria jest miejscem spokoju, zadumy i modlitwy dla pielgrzymów i parafian. Poszczególnymi stacjami opiekują się mieszkańcy wiosek jako fundatorzy figur i wykonawcy zadaszeń.

Galeria zdjęć