Wieńce dożynkowe

Dożynki to święto dziękczynne ludzi roli za otrzymane łaski, a przede wszystkim za zebrane plony. Początki tej tradycji w Krasnobrodzie sięgają lat sprzed II wojny światowej, a jej rozwój nastąpił po zakończeniu okupacji. Każdego roku w dniu 8 września delegacje wiosek z terenu parafii przybywają do kościoła parafialnego w barwnych strojach ludowych z wieńcami dożynkowymi.

W ostatnich latach dożynki w Krasnobrodzie mają wymiar diecezjalny, odbywają się w drugą niedzielę września i gromadzą wiernych z ponad stu parafii.

Wieniec dożynkowy to wyraz wdzięczności Panu Bogu za dar chleba. Jest on uwity z kłosów zbóż, a ziarna odpowiednio dobierane ukazują postacie i przedmioty związane z kultem religijnym, historią Polski, a przede wszystkim nawiązują do pracy rolnika. Kolekcja wieńców mieści się w drewnianym zabytkowym, bo z 1795 roku spichlerzu w podwórzu parafialnym.