Proboszczowie

Proboszczowie parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Od 1845 do II wojny światowej

1. Klemens Nowacki OP (1845-17.11.1849)
2. Gwalbert Ćwik OP  (18.11.1849-3.02.1856)
3. B. Pajorek OP  (4.02.1856-20.07.1856)
4. Alojzy Niezabitowski OP  (8.11.1856-19.11.1857)
5. Ludwik Turzyniecki OP  (19.11.1857-21.03.1864)
6. Ks. Franciszek Steciński (24.03.1864-30.12.1864)
7. Ks. Antoni Szychoczyński (1.01.1865-1.07.1866)
8. Ks. Leon Popławski (7.07.1866-15.05.1867)
9. Ks. Ignacy Mech (20.05.1867-4.07.1867)
10. Ks. Tomasz Garlicki (4.07.1867do śmierci 6.10.1878)
Pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie
11. Ks. Feliks Leszczyński (7.10.1878-13.03.1879)
12. Ks. Adolf Majewski (14.03.1879-17.02.1881)
13. Ks. Roman Pankowski (20.02.1881-12.05.1887)
14. Ks. Ignacy Kwiatkowski (12.05.1887-11.04.1888)
15. Ks. Adam Decjusz (14.04.1888-16.08.1891)
16. Ks. Karol Wojtasiewicz (19.08.1891-30.04.1893)
17. Ks. Stanisław Abramowicz (6.05.1893-30.01.1895)
18. Ks. Antoni Gryczyński (2.02.1985-25.08.1907)
19. Ks. Józef Boguszewski (29.08.1907 do śmierci 6.04.1916)
Pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie
20. Ks. Władysław Goliński (7.04.1916-13.11.1916)
21. Ks. Antoni Wójcikowski (14.11.1916 do śmierci 4.10.1945)
Pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie
22. Ks. Franciszek Gduliński (5.10.1945- 1.11.1945)

Po II wojnie światowej

23. Ks. Ludwik Liwerski (2.11.1945 do śmierci 10.05.1969)
Pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie
24. Ks. Kazimierz Stanisław Wójtowicz (10.05.1969-11.07.1982)
25. Ks. Roman Marszalec (18.07.1982-25.09.2010)
26. Ks. Eugeniusz Derdziuk (od 25.09.2010 r.)