Kategoria: NFOŚiGW

NFOŚiGW

Przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Pielgrzyma” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr: 539/2019/Wn03/OA-tr-ku/D z dnia 30 października 2019 roku. 21 stycznia 2021 Trwa ocena merytoryczna nowego Projektu: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu...