Wystawa Maryjna

Autorem myśli urządzenia wystawy Maryjnej jest ks. Henryk Pasieczny – tutejszy wikariusz (rok 1955). W latach 1956-1957 ks. Andrzej Jabłoński kompletuje, redaguje i realizuje wystawę Maryjną przy pomocy miejscowej ludności oraz umieszcza ją na górnym krużganku tego klasztoru. 18.10.1979 roku pożar w klasztorze znacznie niszczy wystawę. W lutym 1980 roku ks. Dziekan Kanonik Andrzej Jabłoński – proboszcz Parafii św. Krzyża w Zamościu na nowo redaguje historię eksponowanych sanktuariów, a Parafia w Krasnobrodzie według własnej koncepcji całość realizuje. 31 maja 1980 roku J.E. Ks. Bp Dr Zygmunt Kamiński poświęca ją i otwiera (Matkę Bożą Krasnobrodzką umieszcza w swoim herbie i obiera patronką posługiwania biskupiego).