Kościół i Klasztor

Styl kościoła barokowy w powiązaniu z tradycjami stylowymi architektury dominikańskiej – jednonawowy. Z lewej strony kościół łączy się z klasztorem. Nad głównym wejściem do kościoła umieszczono tablicę fundacyjną po łacinie („Panu Największemu i Najlepszemu. Kosztem i nakładem Najjaśniejszej Marii Kazimiery, Królowej Polski, towarzyszki życia ś.p. Najjaśniejszego i Najpotężniejszego w świecie Jana III, Króla Polski, jako wypełnienie ślubu za odzyskane w tym miejscu przed Cudownym Obrazem a już bezpowrotnie utracone zdrowie, ten święty przybytek został wzniesiony ku czci Najświętszej Dziewicy Maryi i poświęcony w roku 1699”.

Ołtarz główny został wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie św. Jacka, Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum ołtarza na tle kopii Matki Bożej Krasnobrodzkiej umieszczono Cudowny Obrazek. W nawie głównej znajdują się ołtarze boczne: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Walentego, Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Anny. Kościół wyposażony jest w 33 głosowe organy firmy Kamińskich z Warszawy.

Galeria zdjęć