Pismo Święte

W muzeum wśród starodruków znajdują się łacińskie przekłady Pisma Świętego tzw. Wulgty. Jednym z ciekawszych eksponatów jest polskie tłumaczenie Nowego Testamentu autorstwa ks. Jakuba Wujka.

Wulgata – przekład Biblii z hebrajskiego i greki na łacinę wykonany w latach 382-406 przez św. Hieronima, usankcjonowany dekretem Soboru Trydenckiego jako oficjalny tekst Kościoła Rzymskokatolickiego.

Biblia Jakuba Wujka – przekład Pisma Świętego na język polski wykonany przez krakowskiego jezuitę Jakuba Wujka po raz pierwszy wydany w 1599 roku. Tłumaczenie to pełniło rolę podstawowego przekładu katolickiego przez III wieki do czasu wydania „Biblii Tysiąclecia”.

Nowy Testament w języku łacińskim Paryż 1770r.

Nowy Testament w języku łacińskim Paryż 1770r.

Egzemplarz Biblii 1774r.

Egzemplarz Biblii 1774r.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 1605r.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 1605r.

Nowy Testament 1621r.

Nowy Testament 1621r.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 1765r.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 1765r.

Biblia 1535r.

Biblia 1535r.

Ewangelia i Listy Apostolskie 1585 r.

Ewangelia i Listy Apostolskie 1585 r.

Konkordanacja Biblijna 1741r.

Konkordanacja Biblijna 1741r.