Paleontologia – skamieniałości kredy górnej

Kolekcję stanowi ponad sto okazów flory i fauny okresu wczesnomastrychckiego. Wiek naszych okazów ustalił prof. Walter Kegel Christiansen z Muzeum Geologicznego w Kopenhadze – Dania. Tak więc eksponaty krasnobrodzkie pochodzą sprzed 70 milionów lat. Wówczas teren ten pokrywało ciepłe morze kredowe, a granice jego sięgały: od Skandynawii po Karpaty, od gór Świętokrzyskich po teren obecnej Białorusi i Ukrainy. Zwierzęta, których szczątki posiadamy, żyły w toni morskiej, a były to amonity, belemnity, gąbki, małże, ślimaki. Rośliny zaś szpilkowe i dwuliścienne są pochodzenia lądowego i dryfowały być może z terenu dzisiejszej Ukrainy.

Skamieniałości, o których mowa, pochodzą z kamieniołomów opoki w Krasnobrodzie – Podzamku. W ekspozycji naszej jest też drewno skamieniałe sprzed 17 milionów lat.