Flora i fauna Roztocza

Roztocze to przepiękna kraina wzgórz pokrytych niebotycznymi jodłami, potężnymi bukami, żywicodajnymi świerkami i sosnami, które są siedliskiem licznych gatunków zwierząt i ptaków. To kraina przepięknych dolin, uśmiechniętych łąk, czystych rzek, wodospadów i źródeł krystalicznych wód. Roztocze to także ziemie licznych Sanktuariów i pamiątek przeszłości, to ziemia walk o wolność, toczonych z okolicznymi grabieżcami. Bierze ono początek od Kraśnika i tworzy łańcuch wzniesień w kierunku południowo-wschodnim aż do Lwowa, gdzie łączy się z Podolem. Długość tego pasma wynosi 180 km, szerokość około 20 km, a wysokość 300-414 m.n.p.m. już na terenie Ukrainy.

W centrum Roztocza Środkowego leży miasto Krasnobród ze swym Sanktuarium, gdzie od 370 lat rolę Matki pełni Krasnobrodzka Szafarka Łask, Pani Roztocza, Księżniczka Ziemi Zamojskiej. Jej chwałę głoszą nie tylko miejscowi wierni i pielgrzymi, ale także melodię uwielbienia niosą szmery potoków, poszumy lasów, wonie roślin i śpiewy ptaków. Stąd też u Jej boku w naszym muzeum możemy oglądać przyrodę, która sławi najpiękniejszy kwiat jakim jest Matka Boga i ludzi.

W ekspozycji znajduje się ponad 250 gatunków roślin (od mszaków i paproci po krzewy i drzewa), w tym wiele gatunków chronionych.

Po zapoznaniu się z florą roztoczańską mamy możliwość obejrzenia, wśród runa leśnego, bogatej fauny – zwierząt i ptaków.

Mieszkańcami lasów roztoczańskich są dziki, jelenie, sarny, jenoty, lisy, borsuki i kuny. W ostatnich latach wzrosła populacja lisów, których nadmiar powoduje niestety ubytki drobiu w zagrodach wieśniaczych. Ptactwo wodne reprezentują łabędzie, dzikie kaczki różnych gatunków, perkozy, czaple, bąk trzcinowy i inne. Cietrzewie, głuszce, orliki – choć w Polsce należą do rzadkości – na Roztoczu czują się jeszcze względnie bezpiecznie.