Kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1884 roku podaje, że wieś Husińska Wólka ma 33 domy i 255 mieszkańców, a wieś Husiny w 1827 roku liczyła 10 domów i 87 mieszkańców. Dane z roku 2009 są następujące: w Wólce Husińskiej jest 78 domów i 430 mieszkańców, a w Husinach 14 domy i 40 mieszkańców.

Jesienią 1982 roku na zebraniu wiejskim w obecności proboszcza ks. Romana Marszalca mieszkańcy Wólki Husińskiej i Husin podjęli decyzje o budowie świątyni, a plac pod budowę przekazała wspólnota wiejska. Wybrano komitet budowy, a przewodniczącym został Jan Bucior. Pozyskaniem pozwolenia na budowę, zatwierdzeniem lokalizacji i pozyskaniem materiałów budowlanych zajął się ks. Roman Marszalec – proboszcz parafii Krasnobród. Projekt budowy wykonał Zygmunt Nowak z Tomaszowa Lubelskiego. Mieszkańcy siostrzanych wiosek Wólki Husińskiej i Husin z wielkim zaangażowaniem przystąpi do prac budowlanych. Tempo było tak szybkie, że odpowiednie władze nie nadążyły w wydawaniu pozwolenia na budowę. Dokumenty z prośbą o wydanie decyzji budowlanej złożono pod koniec 1982 roku, a budowę kościoła zakończono późną jesienią 1983 roku. Pracami murarskimi kierował Marcin Bondyra z Ciotuszy Nowej, pozostali murarze to mieszkańcy wyżej wymienionych wiosek. Kościół powstał dzięki pracy społecznej i wkładu finansowego mieszkańców. Nowo wybudowaną świątynię poświęcił Ks. Bp Bolesław Pylak – Ordynariusz Lubelski w dniu 26 maja 1985 roku. Msza św. w niedzielę i święta z wyjątkiem lipca i sierpnia odprawiana jest o godz. 9.30. Odpust ku czci patrona św. Jana Chrzciciela jest urządzany w niedzielę najbliższą dnia 24 czerwca.

Stwierdzam, że mieszkańcy Wólki Husińskiej byli i nadal są aktywni w niesieniu bezinteresownej pomocy w pracach przy obiektach parafialnych w Krasnobrodzie jak i przy nowo powstałej kaplicy we własnej wiosce.

Kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej

Kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej