Kościół filialny p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Majdanie Wielkim

Pierwsza wzmianka o Majdanie Wielkim pojawia się już w 1751 roku. Spis z 1827 roku podaje, że wieś należy do parafii Łabunie i liczy 87 domów i 487 mieszkańców. W 1870 roku liczy 92 domy. Pod koniec XIX wieku należy do Gminy Podklasztor, liczy 84 domy i 727 mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego. Według spisu z 1921 roku – 183 domy. Rok 2009 – 220 domów i 854 mieszkańców. Zauważalny jest spadek urodzin, wieś się wyludnia. Miejscowość stanowią 3 części zwane przez mieszkańców przerwami: I, II, III przerwa wraz z Sakami (6 domów).

17 kwietnia 1983 roku na wiejskim zebraniu zwołanym przez ks. Romana Marszalca proboszcza parafii w Krasnobrodzie zapadła decyzja budowy kaplicy wraz z punktem katechetycznym. Powołano 32-osobowy komitet budowy. Przewodniczącym komitetu obrano Lucjana Szymczuka, zastępcą Antoniego Szpyrę i skarbnikiem Jana Tytułę. Ze względu na zły stan zdrowia Lucjana Szymczuka obowiązki przewodniczącego przejął Antoni Szpyra. Rozpoczął się proces redagowania pism do różnych urzędów województwa w Zamościu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie decyzją naczelnika Gminy Krasnobród wydano dnia 14 czerwca 1983 roku. Sporządzono Akt Notarialny mocą którego Zarząd Wspólnoty Gruntowej Wsi Majdan Wielki reprezentowany przez Mariana Leszka Nadłonka i Bolesława Piskora w formie darowizny przekazał na rzecz parafii teren pod budowę kaplicy wraz z punktem katechetycznym. Proboszcz parafii ks. Roman Marszalec przy pomocy życzliwych ludzi organizuje materiały budowlane. Finanse pochodzą z dobrowolnych ofiar mieszkańców wioski i dotacje z parafii. Projekt świątyni wykonał Zygmunt Nowak z Tomaszowa Lubelskiego. Pracami murarskimi kierował Marcin Bondyra z Ciotuszy Nowej. Szereg prac mieszkańcy wioski wykonywali w tzw. czynie społecznym. Budowa trwała w latach 1983-1988. Kościół poświęcił Ks. Bp Jan Śrutwa Sufragan Lubelski dnia 12 czerwca 1988 roku. Msza św. odprawiana jest z wyjątkiem lipca i sierpnia w każdą niedzielę i święto o godz. 9.30. Odpust ku czci św. Brata Alberta wyznaczono na niedzielę w pobliżu dnia 17 czerwca.

12 czerwiec 1988 rok - poświęcenie kaplicy św. Brata Alberta w Majdanie Wielkim

12 czerwiec 1988 rok – poświęcenie kaplicy św. Brata Alberta w Majdanie Wielkim

Kościół wraz z przybudówką - 2009 rok

Kościół wraz z przybudówką – 2009 rok

Powitanie Ks. Biskupa przez Przewodniczącego komitetu budowy kaplicy Antoniego Szpyrę

Powitanie Ks. Biskupa przez Przewodniczącego komitetu budowy kaplicy Antoniego Szpyrę