Konkurs na świadczenie usług wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania i nadzorowania realizacji projektu.