Garncarstwo krasnobrodzkie

Tradycje garncarstwa sięgają końca XV wieku. Miasto było słynnym ośrodkiem garncarskim. Wyroby krasnobrodzkich twórców znajdują się w muzeach w Warszawie, Lublinie i Zamościu. Są to tzw. Siwaki, zdobne dzbanuszki, zwierzęta i ptaki tzw. „zezule”. Dziś rzemiosło to już nie istnieje, ustało z chwilą śmierci ostatnich garncarzy około 1985 roku. Nasze eksponaty pochodzą z pamiątek rodzinnych po nie żyjących już garncarzach, a w części z odrzutów po nieudanym wypalaniu.